Sdružení

Sdružení Liebscher bylo jako občanské sdružení založeno v červnu 2006. Jeho členy jsou potomci malířské rodiny Liebscherů, a další zájemci o tvorbu a životní osudy jednotlivých umělců pocházejících z této rodiny.

Impulsem pro založení sdružení se stalo 150. výročí narození Adolfa Liebschera, jednoho z umělců tzv. generace Národního divadla, které připadlo na rok 2007. Jeho dílo je v současné době širší veřejnosti jen málo známé, dosud nebylo plně zpracováno a zhodnoceno. Přitom jde o dílo ve své době oblíbeného malíře, které je velmi rozsáhlé a zasahuje do různých oblastí výtvarného umění od dekorativní malby (např. podíl na výzdobě Národního divadla), přes obrazy z české historie (např. Bitva se Švédy na Karlově mostě v bludišti na Petříně) až po ilustrování knih (Sedláčkovy Hrady aj.) a časopisů (Zlatá Praha, Světozor aj.).

Sdružení si proto jako první cíl vytklo zdokumentovat dílo Adolfa Liebschera a připomenout je širší veřejnosti výstavou a doprovodnou publikací. Tuto výstavu se našemu sdružení podařilo realizovat nejprve na Novoměstské radnici v Praze (květen – červen 2007) následně pak na zámku v Potštejně (červenec – srpen 2007). V dalších letech se sdružení podílelo na mnoha dalších akcích – viz realizované projekty.

Sdružení Liebscher se v roce 2015 transformovalo na spolek. Podle jeho upravených stanov je jeho cílem zdokumentování a další propagace díla členů malířské rodiny Liebscherů (zejména bratří Karla, Adolfa a Františka, Adolfa ml., Berty Liebscherové-Havlíčkové a Olgy Čechové- Liebscherové) a dalších malířů a umělců spjatých s touto rodinou, popř. podpora dalších činností souvisejících s jejich odkazem.

Hlavními činnostmi spolku jsou zejména:

- pořádání nebo podpora výstav nebo jiných kulturních akcí, na kterých je prezentováno dílo Adolfa a Karla Liebscherových a dalších členů rodiny Liebscherů a umělců spjatých s touto rodinou,

- získávání informací a zpracovávání dokumentace týkající se života a díla jednotlivých členů rodiny Liebscherů,

- organizace kulturních a společenských akcí pro členy sdružení i další zájemce o činnost spolku,

- vydávání publikací a šíření informací (např. i prostřednictvím elektronických medií) týkajících se cíle a hlavních činností spolku.