Plánované projekty

Na základě jednání se Správou pražských hřbitovů zvažujeme adopci hrobu Karla Liebschera na Olšanských hřbitovech, který je v havarijním stavu a je nezbytné jej opravit. Oprava hrobu i pronájem hrobového místa však vyžaduje poměrně vysoké náklady, což není v možnostech našeho sdružení. V této souvislosti zvažujeme uspořádání např. benefičního koncertu nebo veřejné sbírky. O adopci uvažujeme i u dalších liebscherovských hrobů tak, aby se předešlo jejich případnému zrušení a k pronájmu hrobového místa jinému zájemci.

V souvislosti s dokončením rekonstrukce pavilónu Petřínského zrcadlového bludiště a restaurace obrazu bratří Liebscherů „Boj studentů se Švédy na Karlově mostě v roce 1648“ jednáme s Muzeem hl. města Prahy o aktualizaci prezentace tvorby díla bratří Liebscherů v Petřínském bludišti (PDF).

Budeme pokračovat v dokumentaci díla malířů rodiny Liebscherů, zejména maleb a kreseb uložených ve veřejných sbírkách (galerie a muzea), na různých objektech (obytné domy, kostely, kaple aj.) nebo v soukromých sbírkách či majetku.

Budeme iniciovat a podle našich možností se i podílet na restaurování výzdoby budov, kterou navrhli či realizovali bratři Liebscherové (tak jak se zdařilo např. u kaple sv. Jana Křtitele ve Všenorech).

V dlouhodobém horizontu chceme iniciovat uspořádání souborné výstavy tvorby bratří Liebscherů některou z významných galerií v České republice.