Novinky

 

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou (MGOH) pořádá výstavu s názvem „Z Potštejna do Orlických hor – Náš kraj v díle bratří Liebscherů“ – viz přiložený plakát. Výstava se koná v prostorách MGOH ve druhém patře Kolovratského zámku v Rychnově od 27. 4. do 9. 6. 2024, vernisáž se uskuteční v pátek 26. dubna od 17 hodin.

výstavní plakát

Letošní 17. ročník Výletu na Říp se uskutečnil v sobotu 13. dubna.

V rámci neformálního setkání na Řípu jsme projednali náměty na další činnost. Na květen připravujeme návštěvu Klingerovy vily v Novém Městě pod Smrkem s výzdobou od Adolfa Liebschera. Navštívíme též výstavu s názvem „Z Potštejna do Orlických hor – náš kraj v díle bratří Liebscherů“, kterou připravuje Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou (od 27. 4. do 9. 6. 2024).  Letošní akci navštívilo 30 členů a příznivců Sdružení Liebscher - viz společné foto.

600

 

V předvečer 167. výročí narození malíře Adolfa Liebschera jsme si připomněli jeho památku u jeho hrobu na Vyšehradském hřbitově.

Na vzpomínkovou akci navazovala Valná hromada, na které jsme zvolili nový výbor spolku (v dosavadním složení) a projednali náměty na činnost spolku v letošním roce.

 

Na podzim jsme se sešli na tradičním výjezdním setkání v Potštejně s již 5. ročníkem přehlídky Liebscherovský gen. V rámci ní byly vystaveny některé nové práce, ale vrátili jsme se i k některým úspěšným obrázkům vystaveným v předchozích ročnících. Jako obvykle jsme zaznamenali několik inspirativních prací.

 

Letošní ročník Výletu na Říp, který již po 16. zorganizovalo Sdružení Liebscher, se uskutečnil v sobotu 25. března. V rámci setkání jsme projednali Zprávu o činnosti spolku v roce 2022 a aktuální záležitosti naší činnosti. Také proběhlo tradiční fotografování před rotundou sv. Jiří.

Městské muzeum v Bechyni vydává slavnostní soubor osmi tisků, momentek z Bechyně, při příležitosti oslav 700 let města Bechyně. Soubor bude poprvé představen na vernisáži výstavy děl významných absolventů keramické školy, která se uskuteční 25. března.

Soubor tisků s námětem Bechyně

V rámci potštejnského setkání se uskutečnil 4. ročník rodinné soutěže „O liebscherovský gen“. Na připojených obrázcích jsou práce Barunky a Svatavy st.

 

 

V rámci letošního potštejnského setkání se konala i valná hromada našeho spolku. Na ní jsme probrali jak naše letošní aktivity (viz další informace na našem webu), tak jsme se lehce dotkli určitých plánů na naši další činnost.

Jak jsme již informovali, v březnu Sdružení Liebscher adoptovalo hrob Karla Liebschera na Olšanských hřbitovech, protože byl v havarijním stavu a hrozila jeho destrukce.

Pro opravu hrobu jsme vybrali firmu pana Milan Šturm, která opravu provedla v období měsíců květen a červen. Po převzetí práce nám vyfakturovala částku dle nabídky, a to 79.500,- Kč. Fakturu jsme zatím uhradili z prostředků sdružení. Máte-li zájem přispět na opravu hrobu Karla Liebschera, pošlete svůj příspěvek na účet našeho spolku číslo: 2588964001/5500 (ve zprávě pro příjemce uvedete: „oprava hrobu KL“). Za případný příspěvek děkujeme.

V sobotu 16. 7. proběhlo ve Všenorech slavnostní otevření zrekonstruovaného Kulturního domu. Jde o stavbu z 80. let 19. století, na jejíž výzdobě se podílel Adolf Liebscher. Kulturní dům je vyzdoben několika malbami zhotovenými na motivy původních Liebscherových návrhů. V levém přísálí byla na otočných panelech nainstalována výstavka reprodukcí obrázků A. Liebschera doplněná banery s jeho životopisnými údaji. Je součástí expozice věnované některým významným osobnostem Všenor.

V příloze jsou obrázky ze slavnostního otevření kulturního domu, na nichž je zachycena i výzdoba inspirovaná návrhy Adolfa Liebschera.

Městské muzeum a galerie Hlinsko uspořádalo v měsících červenec až září 2022 komorní výstavu Hlinecká stopa Karla Liebschera. 

K výstavě byl vydán krásný katalog s mnoha ilustracemi a zasvěceným textem. Na přebalu katalogu je reprodukce obrázku Karla Liebschera Náměstí v Hlinsku.

 

 

V sobotu 2. dubna 2022 se uskutečnil – po covidových peripetiích - 15. ročník tradičního výletu na Říp. V jarním termínu jsme tento výlet absolvovali naposled v roce 2019.

S ohledem k pokovidové době a nepříznivému počasí jsme počítali s nižší účastí, což se částečně potvrdilo. Sešlo se ale celkem 28 členů a příznivců Sdružení Liebscher. V rámci setkání jsme probrali aktuální záležitosti naší činnosti jako adopci hrobu Karla Liebschera a rozbíhající se spolupráci s muzeem v Bechyni. Na závěr proběhlo tradiční fotografování před rotundou sv. Jiří. 

Výlet na Říp 2022

Důležité je, že se věci vracejí do standardního stavu a že i další aktivity našeho spolku se rozbíhají.

Sdružení Liebscher adoptovalo hrob Karla Liebschera a zajišťuje jeho opravu. Na opravu můžete přispět i vy.

Hrob Karla Liebschera na Olšanských hřbitovech

certifikát adopce hrobu KL

V sobotu 8. ledna 2022 jsme v zahradě Františkánského kláštera v Kadani připomenuli výročí 600 let od bitvy u Kutné Hory (6. 1. 1422). 

Počátkem letošního roku (2021) nás požádal starosta Všenor, zda bychom mohli podpořit záměr obce získat dotaci na odkoupení a rekonstrukci bývalého divadelního a tanečního sálu ve Všenorech, který na konci 80. let 19. století svými malbami vyzdobil Adolf Liebscher. Protože všenorské obci se již podařilo obnovit kapli sv. Jana Křtitele (též z výzdobou podle návrhů AL), bylo naší milou povinností zmíněný záměr obce podpořit.

Takto vypadal sál koncem 19. století (výřez z dobové pohlednice) 

V roce 2020 se tradiční výlet Sdružení Liebscher na Říp, s ohledem na covid-19, nekonal. Letos jsme ho ze stejných důvodů odložili z jara až na říjen.

Výletu na Říp předcházela návštěva Mělníka, při níž jsme navštívili měšťanský dům s restaurovanou nástropní alegorickou malbou od Adolfa Liebschera a na Chloumku se poklonili památce Emílie Liebscherové, která nás opustila letos v březnu.

V rámci potštejnského setkání se uskutečnil 3. ročník neformální soutěže „O liebscherovský gen“(bohužel opět covidově poznamenaný). Byly vystaveny práce vesměs dětských autorů, z kterých se bohužel téměř nikdo nedostavil. „Porota“ posoudila vystavená dílka, která vzbudila oprávněnou pozornost. Doufáme, že příštího „genu“ se zúčastní více autorů, kteří přijedou svá díla představit.

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustila nejstarší členka Sdružení Liebscher paní Emílie Liebscherová (16. února 1929 až 14. března 2021).

V rámci valné hromady sdružení jsme probrali zejména záležitosti, které jsme zatím nedořešili s ohledem na covidová omezení, např. adopci a opravu hrobky Karla Liebschera na Olšanských hřbitovech. Co se týče další činnosti, zvažovali jsme různé možnosti prezentace sdružení a děl malířské rodiny Liebscherů, např. připomenutím díla Adolfa Liebschera „Žižka před Kutnou Horou“.

V neděli odpoledne proběhla hlavní událost celého setkání, a to 2. ročník výtvarné soutěže, kterou jsme nazvali „O liebscherovský gen“.

Na pozvání Mgr. Michaela Soukupa jsme se zúčastnili jeho přednášky o výmalbě chrámu sv. Ludmily na Vinohradech. Kostel vyzdobili v nazarénském stylu vídeňští malíři Karl a Johann Jobstovi v letech 1894 – 1902.

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID-19 se na neurčito odkládají všechny plánované akce Sdružení Liebscher.

Všichni členové a příznivci našeho spolu se ve volném čase mohou věnovat samostudiu, včetně sledování našeho webu, který budeme doplňovat, zejména v oddílech „Obrazárna“ a „Dokumenty“. Rádi zveřejníme vaše příspěvky, které nám zašlete.

 

Koncem léta loňského roku proběhla ve sdělovacích prostředcích zpráva, že bylo dokončeno restaurování obrazu „Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648“, který se nachází v Petřínském bludišti. Toto diorama vytvořili bratři Karel a Adolf Liebscherové (ve spolupráci s Vojtěchem Bartoňkem a scénografem Národního divadla Karlem Štapferem) na zakázku Klubu českých turistů pro jeho pavilon na Jubilejní Zemské výstavě 1891. Po skončení výstavy byl pavilon přenesen na Petřín a v jeho výstavních místnostech bylo později zřízeno zrcadlové bludiště.

Když jsme o loňských vánočních svátcích s částí rodiny Petřínské bludiště navštívili, byli jsme doslova ohromeni. Výsledek předčil naše očekávání. Proto jsme se požádali Muzeum Prahy o uspořádání ještě jedné přednášky, aby se s restaurovaným obrazem a opraveným pavilonem mohlo seznámit co nejvíce členů a příznivců Sdružení Liebscher. Přednáška uskutečnila dne 3. března odpoledne. Ing. Drozdenová nás informovala o průběhu celé rozsáhlé akce opravy pavilonu a také o problémech s dokončením „předpolí“ diorama, které se zatím není hotové. Akademický malíř Petr Kadlec nás detailně zasvětil do postupu restaurování obrazu, které je do značné míry unikátní jak z hlediska rozměrů obrazu, tak co do prostředí, v němž je umístěn. Také se zmínil o snaze odstranit „vylepšení“, která byla do interiéru pavilonu přidána v pozdějších letech, tak, aby obraz mohl na diváky působit stejně sugestivně, jako na návštěvníky Jubilejní Zemské výstavy v roce 1891. Za náš spolek jsme přislíbili, že tuto snahu podpoříme a že se do bludiště přijdeme opět brzy podívat.

 

1.   Návštěva Petřínského zrcadlového bludiště – březen (termín se upřesňuje)

Komentovaná prohlídka o restaurování obrazu „Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648“.

2.  163. výročí narození A. Liebschera – sobota 14. března

Sraz ve 14 hodin - tradičně u hrobu A. Liebschera na Vyšehradě; následovat bude procházka Prahou zpestřená novými poznatky, pak valná hromada.

3.   Výlet na Frýdlantsko – březen až duben (víkend)

Hlavním bodem programu bude návštěva Klingerovy vily v Novém Městě pod Smrkem. Jde o objekt, který nynější soukromý vlastník nechal zcela zrestaurovat, včetně nástropní malby od Adolfa Liebschera ve schodišťové hale (návštěva je dohodnuta, pouze se domlouvá datum návštěvy); další program podle počasí – Poutní kostel v Hejnicích, Frýdlant (zámek), Grabštejn atd.

4.   Návštěva obytného domu v Mělníku – sobota 18. dubna

V tomto domě se nachází nástropní malba od Adolfa Liebschera; (možnost návštěvy je v jednání), místo a čas srazu bude upřesněn; následovat bude procházka Mělníkem, popř. posezení s občerstvením; pak návrat do Prahy nebo ubytování v Mělníku s tím, že ráno se bude pokračovat do Roudnice a na Říp.

5.   Výlet na Říp – neděle 19. dubna

Sraz účastníků bude v 10 h před zámkem v Roudnici nad Labem; jako doprovodná akce bude prohlídka zámku v Roudnici; pak pochod na Říp s tradiční zastávkou ve Štípárně. Setkání všech účastníků na Řípu mezi 14 a 15 hodinou; před návratem zastávka v pivovaru ve Ctiněvsi.

6.   Výlet na Kokořínsko – 8. května (zatím v jednání)

Sraz cca v 10 hodin u opravovaného hotelu Harasov, který vyprojektoval Adolf Liebscher ml. (v jednání je setkání s arch. Davidem Vávrou, který má nad akcí dohled); pokud bude slušné počasí, bude následovat bude druhý harasovský plenér.

7.   Výjezdní setkání v Potštejně – 12. až. 14. června

Setkání s vyhodnocením soutěže „O liebscherovský gen“. Všichni zájemci o účast do Potštejna přivezou nebo zašlou své práce vytvořené v období posledního roku (od června 2019).

 

Na závěr roku jsme se jako tradičně sešli na valné hromadě SL v hostinci u Kacíře. Zhodnotili jsme naši letošní činnost, která byla zaměřena především na důstojné připomenutí 100. výročí úmrtí Adolfa Liebschera. Tím se stala zádušní mše v kostele sv. Ludmily na Vinohradech. Také potštejnské setkání našeho spolku bylo věnováno zmíněnému kulatému výročí a bylo spojeno s úspěšnou soutěží zejména pro naši mladou generaci „O liebscherovský gen“. Dále jsme projednali náměty pro naši činnost v příštím roce. Zvažujeme adopci hrobu Karla Liebschera, který nutně potřebuje opravu. Pokud jde o prezentaci naší činnosti, v sekci „Dokumenty“ na našem webu jsou postupně zveřejňovány rešerše dobového periodického tisku související s liebscherovskou tvorbou. Neměl by chybět ani tradiční výlet na Říp tentokrát doplněný návštěvou zámku v Roudnici nad Labem.

 

V sobotu jsme absolvovali výlet po stopách Augustina Liebschera. Navštívili jsme kostel Narození Panny Marie v°Radonicích, kde působil na začátku 18. století jako děkan. Na Vintířovském vrchu jsme si prohlédli kostel Panny Marie Pomocné, kde je jeho obraz.

V neděli jsme měli na programu podrobnou prohlídku kláštera, při které jsme se seznámili s novými objevy.

Na úterý 27. srpna 2019 připravil Mgr. Michael Soukup další přednášku týkající se výzdoby kostela sv. Ludmily na Vinohradech. Prohlídka byla věnována zejména autorům předloh vitráží, donátorům a zhotovitelům vitráží. Několik starších vitráží navrhnul František Ženíšek a Františka Sequense. V  1897 byla vypsána soutěž na vytvoření chybějících okenních vitráží. 1. cenu v soutěži získal Adolf Liebscher. Do dnešní doby se zachovala dvě okna s postavami sv. Matěje a sv. Matouše, sv. Anežky Římské a sv. Emilie, které jsou jednoznačně Liebscherovým dílem. U některých dalších vitráží nelze jeho autorství jednoznačně doložit. 2. cena byla udělena jeho mladšímu kolegovi Františku Urbanovi.

Při této příležitosti jsme měli též možnost navštívit kostelní kůr.

V úterý 27. srpna 2019 se uskuteční komentovaná prohlídka okenních vitráží v kostele sv. Ludmily na Vinohradech s odborným výkladem Mgr. Michaela Soukupa. Prohlídka se uskuteční po pravidelné mši svaté (ta začíná v 16:30), tedy cca od 17:15 hodin. Prohlídka se bude věnovat zejména autorům předloh vitráží, donátorům a zhotovitelům vitráží a bude trvat cca 70 minut.

Všichni zájemci jsou vítáni, vstupné dobrovolné. Účastníkům prohlídky doporučujeme pro detailní pohled na jednotlivé postavy a nápisy mít s sebou divadelní kukátka, případně dalekohledy.

 

 

Vzpomínkového setkání v Potštejně se zúčastnili členové a příznivci Sdružení Liebscher, včetně řady potomků Adolfa Liebschera, a to i z nejmladší generace a někteří pozvaní hosté. Setkání bylo zahájeno ve 14 hodin slavnostním odhalením reliéfu a pamětní desky na domě č. p. 159 v Koutech, kde malíř Adolf Liebscher s rodinou od roku 1905 pravidelně trávil chvíle letního odpočinku a kde 11. června 1919, tedy před sto lety, zemřel. O životě a díle A. Liebschera a o potštejnských pobytech a jeho o tvorbě v Potštejně promluvil předseda Sdružení Liebscher Soběslav Hlinka. Krásnou pěveckou ukázku účastníkům připravila Sváťa Kotyzová.

Druhým vrcholem programu bylo vyhodnocení (nultého ročníku) soutěže o „Liebscherovský gen“, které se konalo na Městečku. Proběhlo v podvečerních hodinách u Hlinků na zápraží, kde byly vystaveny všechny výtvarné práce (malby, kresby, keramika) 11 dětí a vnoučat členů a příznivců našeho sdružení. „Čestný dvůr“ pro dospělé obeslali 3 účastníci. Všichni zúčastnění (nebo jejich zástupci) měli možnost svá díla představit přísné odborné porotě, kterou vedl Jarda Pojsl, a byli též odměněni sladkou cenou.

 

 

V úterý 11. června, v den stého výročí úmrtí významného malíře konce 19. století Adolfa Liebschera, byla za něj byla sloužena zádušní mše v kostele sv. Ludmily. Mši celebroval administrátor svatoludmilské farnosti Páter Jakub Karel Berka.

Vzpomínkové akce se zúčastnili potomci malíře, členové a příznivci Sdružení Liebscher, zástupci odborné veřejnosti a četní hosté. Za Prahu 2 přišli vzpomenout starostka Jana Černochová a místostarosta Jaroslav Šolc.

Po mši pozdravila starostka přítomné a následovalo vystoupení předsedy Sdružení Liebscher Soběslava Hlinky. Pak zazněla poutavá přednáška o rozsáhlém dílu Adolfa Liebschera v podání kulturního publicisty a obyvatele Prahy 2 Michaela Soukupa. Ten se závěrem ujal i komentované prohlídky kostelních vitráží.

Sluší se připomenout, že k 150. výročí malířova narození hostila v roce 2007 Novoměstská radnice výstavu s příznačným názvem – Sláva a zapomnění.

Informace z webového portálu Prahy 2:  http://www.praha2.cz/Zadusni-mse-za-Adolfa-Liebschera-v-kostele-sv-Ludmily.html

 Přednáška Mgr. Michaela Soukupa pronesená v úterý 11. června 2019 v kostele sv. Ludmily v Praze 2 - viz dále.

V neděli 31. března od 18 hodin se konala kostele sv. Ludmily na Vinohradech komentovaná prohlídka chrámu s odborným výkladem historika Mgr. Michaela Soukupa.

Magistr Soukup se nejprve zmínil o relativně krátké historii vinohradské farnosti a připomněl osobnost monsignora Ferdinanda Josefa Lehnera, prvního faráře chrámu sv. Ludmily (v letech 1893-1914), který měl velkou zásluhu na krásné a umělecky hodnotné výzdobě kostela..... Přednášející nám slíbil, že příště se zaměří na vitráže s tím, že některé jsou připisovány Adolfu Liebscherovi.

Na závěr nám páter Berka přislíbil, že 11. června, v den 100. výročí úmrtí malíře Adolfa Liebschera, bude za něj sloužit mši svatou.

 

V sobotu 30. března uspořádal náš spolek Sdružení Liebscher již 13. ročník výletu na Říp inspirovaný známým obrazem Adolfa Liebschera.

 

Všechny naše příznivce si dovolujeme pozvat na tradiční Výlet na Říp.

Všechny proudy účastníků se na Řípu sejdou mezi 12 a 13 hodinou. Program bude standardní (občerstvení, neformální výměna informací, skupinové foto atd.).

Od 15 h jsou objednána místa v pivovaru ve Ctiněvsi.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

V rámci pořadu Toulavá kamera odvysílala ČT1 dne 3. 3. reportáž věnovanou zajímavostem obce Všenory. V rámci této reportáže byla zmíněna i restaurovaná kaple sv. Jana Křtitele s nástěnnými malbami od Adolfa Liebschera.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/

 

Počátkem prosince jsme se v hojném počtu sešli na valné hromadě, abychom zhodnotili naše letošní aktivity a probrali, do čeho se pustíme v příštím roce, kdy nás čeká významné výročí, totiž 100. výročí úmrtí Adolfa Liebschera. Kromě akcí k této příležitosti budeme určitě pokračovat v dokumentaci díla umělců z okruhu rodiny Liebscherů. V Praze to budou vitráže v kostele sv. Ludmily na Vinohradech. Také bychom chtěli podchytit naše děti a navázat na úspěšný plenér z minulého roku.

Jednou z významných akcí uspořádaných k stému výročí vzniku Československa je výstava „Pravda vítězí(vá)“ ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, jejíž kurátorkou je členka našeho spolku Markéta Dlábková. Tato výstava s podtitulem „Obrazy nejen z českých dějin“ dokumentuje politický vývoj v Evropě a zvláště v českých zemích v období 1618 až 1918.

Česká spořitelna pokračuje dále v prezentaci svých sbírek v Galerii v Rytířské ulici. Tentokrát se opět vrátila k drobnějším pracím zaměřeným na kresby krajinek z různých koutů Čech. Nás potěšilo, že z valné části šlo o práce Karla Liebschera, převážně o předlohové kresby k ilustracím do různých dobových naučných knih (zejména Ottových Čech) a obrázkových časopisů. K výstavě byl vydán jako vždy útlý katalog (skládačku), v němž je reprodukována většina vystavených prací - viz sekce "Dokumenty", oddíl Karel Liebscher.

 

Letošní výjezdní setkání v Potštejně bylo co do účastníků "komornější", ale s ohledem na krásné počasí jsme trávili hodně času v přírodě a relaxovali jsme. Nicméně valná hromada byla dělná a projednali jsme na ní nejen praktické otázky fungování webu, ale podněty pro další činnost sdružení.

Kaple sv. Jana Křtitele byla vystavěna v letech 1889 až 1890 v novorenezančním slohu na zalesněném návrší západně od Všenor a sloužila jako hrobka rodiny Nolčů. Interiér kaple v roce 1890 vyzdobil malbami tehdy oblíbený malíř Adolf Liebscher, který po několik let pobýval u Nolčů na letním bytě. Kaple byla benediktována 20. 11. 1890.

V období po 2. světové válce byla kaple postupně devastována, zejména její interiér. V roce 1995 se jí konečně dostalo památkové ochrany a byla vyhlášena za kulturní památku. Po roce 2000 koupila kapli obec a začala snaha o její záchranu. První opravy přišli na přelomu roků 2013 a 2014. V roce 2017 obec konečně získala dotaci od Ministerstva zemědělství na restaurování maleb, které provedli MgA. Jakub Hamsík a MgA. Jáchym Krejča. Vitráže pak opravil Pavel Lebeda.

Slavnostní znovuotevření kaple proběhlo 15. září 2018.

V Jilemnici jsme navštívili Krkonošské muzeum v místním zámku. Zdokumentovali jsme tři kresby z fondů muzea od Karla Liebschera vážící se ke zdejšímu regionu.

Také jsme navštívili místní hřbitov, kde jsme vyhledali hrobku rodiny Haklových (místní podnikatel), která je uvnitř vyzdobena malbami mimo jiné od Adolfa Liebschera, a pořídili fotodokumentaci.

V dalších dnech jsme navštívili blízkou Horní Branou a Janské Lázně.

Zámek v Jilemnici - Krkonošské muzeum

 

Navštívili jsme přednášku o restaurování známého obrazu „Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648“, který se nachází v Petřínském bludišti. Toto diorama vytvořili bratři Karel a Adolf Liebscherové (ve spolupráci s Vojtěchem Bartoňkem a scénografem ND Karlem Štapferem).

Nynější vlastník Muzeum hlavního města Prahy v posledních letech přistoupil k zásadním úpravám, jejichž cílem je uvedení objektu pavilonu i vlastního dioramatu do původního stavu.

Rok se s rokem sešel, a tak jsme v sobotu 14. dubna opět vystoupili na horu Říp, abychom zkontrolovali stav medu a strdí v Čechách. Letošní 12. ročník výletu na Říp byl zpestřen návštěvou Augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem.

Na vrcholu Řípu jsme se scházeli postupně mezi 12 a 14 hodinou. Program byl tradiční: projednání spolkových záležitostí a všeobecná rozprava, podpis prezenční listiny (letos obsahuje rekordních 75 podpisů), občerstvení, hromadné foto.

Bylo krásné teplé jarní počasí, a tak celková nálada nám připomněla známý obraz Adolfa Liebschra „Výlet na Říp“, který je uložen Galerii hlavního města Prahy. 

Pořad Toulavá kamera na programu ČT 1 přinesl v rámci reportáže o Kolíně ukázky výzdoby kolínské radnice. Starosta Kolína Vít Rakušan mimo jiné představil malby na fasádě, které jsou od malíře Adolfa Liebschera.

Najdete na této adrese: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/218562221500012/ - od min 9:46

 

Pozvánka

 

Výlet na Mělník za rodinou Liebscherů a Kozderů - průzkum provedla Milena Hlinková, kterou Mělníkem a okolím provedla Zorka Třetinová (viz foto rodinné hrobky na Chloumku).

 

Za krásného jarního počasí jsme se jako tradičně sešli u hrobu Adolfa Liebschera na Vyšehradě. Poklonili jsme se jeho památce a po té jsme se vydali na procházku Prahou.

Poslední zastávka byla v ulici V Kolkovně u domu č.p. 921, který v letech 1904-5 postavil pro manžele Adolfa a Luisu Liebscherovi stavitel F. Hodek. A. Liebscher zde žil a tvořil ve svém atelieru až do své smrti v roce 1919. Také novobarokní fasádu vyzdobil AL freskami s motivy z národní historie, Pannou Marií s Ježíškem a ornamentálními malbami.

Tradiční předvánoční valná hromada spolku se konala v hostinci U Kacíře. Projednali jsme činnost spolku v roce 2017, zejména texty připravené pro nový web spolku, připravované projekty a náměty na činnost v roce 2018.

V tradičním dušičkovém čase jsme se zúčastnili další komentované prohlídky Olšanských hřbitovů s PhDr. Milenou Seckou – organizováno Americkým klubem dam. Při té příležitosti jsme ošetřili liebscherovské hroby.

Ve dnech 27. až 29. 10. se uskutečnil letošní výjezd do Potštejna. Protože bylo špatné počasí, zvolili jsme místem konání valné hromady bowlingovou hernu ve Filipínu v Jablonném. Děti, střední ročníky i ti starší si opravdu užili koulení bowlingu. Při něm se i leccos projednalo ze spolkové činnosti. Ve větrné neděli 29. 10. jsme si prohlédli zrestaurovaný obraz sv. Václava žehnajícího Potštejnu.

Liebscherovi nás pozvali do Františkánského kláštera v Kadani, kde jsme s nimi oslavili deset let jejich manželského života. V sobotu bylo Kadaňské vinobraní, které jsme si zpestřili výletem k rozhledně a prohlídkou města.

Po projednání s vlastníkem domku č. p. 121 v Potštejně a památkáři v Rychnově nad Kněžnou jsme iniciovali restaurování obrazu na fasádě zmíněného domku. Práce zdárně provedli restaurátoři Tomáš Kopřiva s Otakarem Kaločem ml. Na úhradě nákladů se kromě našeho spolku podílel i Okrašlovací spolek v Potštejně.

V Oblastní galerii v Liberci se uskutečnila od března do června výstava malíře Františka Tkadlíka, na níž se podílela členka našeho sdružení Markéta Dlábková. Dne 12. 5. jsme se zúčastnili její zajímavé komentované prohlídky a seznámili se s dílem tohoto osobitého malíře.

Také jsme navštívili depozitář galerie, kde jsme zdokumentovali několik kreseb Karla Liebschera; ve stálé expozici je jeho krásná olejomalba Pohled na hrad Trosky.

3. května uplynulo 130 let od narození prof. Dr. Ing. arch. Adolfa Liebschera ml. (1887 – 1965). Významného urbanistu jsme si připomněli tím, co měl rád - malováním ve volné přírodě. Adolf Liebscher junior byl též praktickým architektem. Hotel Harasov, který, jak všichni doufáme, právě začíná vstávat z popela, je jeho první dokončenou stavbou z roku 1913. Velkou zálibou Adolfa mladšího byla akvarelová krajinomalba. Spojili jsme oba jeho zájmy dohromady a malovali jsme jeho stavbu (hotel Harasov) s nádhernou okolní krajinou Kokořínska. Akce byla určena pro rodiny s dětmi všech věkových kategorií. Děti i dospělí nahlédli pod vedením Petra Liebschera do tajů akvarelu a krajinomalby.

Návštěva Oblastní galerie ve Zlíně V depozitáři galerie jsme zdokumentovali jediný, avšak velmi zajímavý olej A. Liebschera (33 x 42,5 cm) s názvem „Valašská jizba“. Mohlo by jít i o skicu k zásadnímu dílu „Valašská svatba“, o němž zatím není známo, kde se nachází; traduje se, že snad v některé americké sbírce.

Část účastníků již 11. výletu na Říp se vydala vlakem z Prahy do Roudnice n. L. a odtud (se zastávkou v občerstvení Štípárna) do Rovného a pak na Říp. Na vrcholu jsme se setkali s ostatními účastníky, kteří přijeli auty nebo z jiných oblastí (zejména Severočeská sekce). Program byl tradiční: výměna názorů na činnost spolku, občerstvení, hromadné foto. Po sestupu nás ve Ctiněvsi čekalo příjemné občerstvení v místním minipivovaru a pak jen cesta vláčkem zpět do Prahy. Na prezenční listinu se podepsalo kolem 55 členů a příznivců našeho spolku.

Účastníci vzpomínkové akce se sešli ve 14 h u hrobu A. Liebschera na Vyšehradě, aby uctili jeho památku. Pak sestoupili do Podskalí, kde si v Trojické ulici prohlédli výzdobu na fasádě domu podle návrhů A. Liebschera. Následovala prohlídku kaple sv. Kříže v Zemské porodnici v Apolinářské ulici, která je vyzdobena obrazy A. Liebschera (průvodcem byls MUDr. Michal Zikán, Ph.D.). Zde byla pořízena fotodokumentace výzdoby (nedávno zrestaurováno) i skupinové foto. Ve večerních hodinách se uskutečnila valná hromada spolku v hostinci U Kacíře.

 

V sobotu 2. dubna probehne již devátý tradicní výstup na Ríp, na který
srdecne zveme všechny príznivce malírské rodiny Liebscheru, 19. století a peší turistiky.

Výlet na Říp duben 2016