Novinky

Oprava hrobu malíře Karla Liebschera – červen 2022

Jak jsme již informovali, v březnu Sdružení Liebscher adoptovalo hrob Karla Liebschera na Olšanských hřbitovech, protože byl v havarijním stavu a hrozila jeho destrukce.

Pro opravu hrobu jsme ve výběrovém řízení (účast 4 zájemců) vybrali firmu pana Milan Šturm, kterou jsme vyhodnotili jako nejvhodnější z hlediska finanční i odborného. Ta opravu hrobu provedla v období měsíců květen a červen, o čemž pořídila bohatou fotodokumentaci. Po převzetí práce nám vyfakturovala částku dle nabídky, a to 79.500,- Kč. Fakturu jsme zatím uhradili z prostředků sdružení. Máte-li zájem přispět na opravu hrobu Karla Liebschera, pošlete svůj příspěvek na účet našeho spolku číslo: 2588964001/5500 (ve zprávě pro příjemce uvedete: „oprava hrobu KL“).

V odkazu je faktura a cenová nabídka, kde je vyobrazen i původní stav hrobu. Novi_722a_faktura.pdf