Novinky

Slavnostní otevření kulturního domu ve Všenorech – 16. 7. 2022

V sobotu 16. 7. proběhlo ve Všenorech slavnostní otevření zrekonstruovaného Kulturního domu. Jde o stavbu z 80. let 19. století, na jejíž výzdobě se podílel Adolf Liebscher. Kulturní dům je vyzdoben několika malbami zhotovenými akademickým malířem a restaurátorem Dušanem Říhou na motivy původních Liebscherových návrhů. Kromě některých těchto návrhů, které máme v našich sbírkách, jsme Všenorským poskytli pohlednice s obrázky Adolfa Liebschera, jeho původní litografie slovanských krojů, obrázky se všenorskými náměty, jím ilustrované knihy a další artefakty související s jeho dílem. V levém přísálí byla na otočných panelech nainstalována výstavka reprodukcí obrázků A. Liebschera doplněná banery s jeho životopisnými údaji. Je součástí expozice věnované některým významným osobnostem, které zanechali určitou stopu ve Všenorech.

V rámci zahájení akce jsem měl možnost, krátce uvést tuto výstavku a pohovořit o pobytech AL ve Všenorech a o dalších umělcích rodiny Liebscherů. Pan Štěrba, starosta Všenor, má v plánu někdy v průběhu podzimu uspořádat komentovanou prohlídku výzdoby sálu a výstavy o AL, které by se mohli zúčastnit i další členové a příznivci Sdružení Liebscher.

Také jsme využili možnosti a navštívili jsme kapli sv. Jana Křtitele s pěkně restaurovanou liebscherovskou výzdobou.