Novinky

Výlet na Říp - 2022

V sobotu 2. dubna 2022 se uskutečnil – po covidových peripetiích - 15. ročník tradičního výletu na Říp. V jarním termínu jsme tento výlet absolvovali naposled v roce 2019.

Vlaková část výpravy se vydala po klasické trase z Roudnice nad Labem, kde jsme navštívili Kratochvílovu vyhlídku a přes Vesce do Rovného pod Řípem. Na Štípárně jsme se ohřáli (bylo chladné počasí), občerstvili a rozšířili o další účastníky. Na vrchol Řípu jsme vystoupali po jedné hodině a obsadili jsme místo u krbu v turistické chatě. Postupně dorazili i další účastníci, kteří přijeli auty. S ohledem k pokovidové době a nepříznivému počasí jsme počítali s nižší účastí, což se částečně potvrdilo. Sešlo se ale celkem 28 členů a příznivců Sdružení Liebscher. V rámci setkání jsme probrali aktuální záležitosti naší činnosti jako adopci hrobu Karla Liebschera a rozbíhající se spolupráci s muzeem v Bechyni. Na závěr proběhlo tradiční fotografování před rotundou sv. Jiří. Část účastníků ještě sestoupila do Ctiněvsi, kde navštívila místní minipivovar.

I když podmínky nebyli zdaleka optimální, nakonec jsme mohli akci uznat za zdařilou. Důležité je, že se věci vracejí do standardního stavu a že i další aktivity našeho spolku se rozbíhají.