Novinky

Vzkříšení divadelního a tanečního sálu ve Všenorech - 2021

Z našeho stanoviska k záměru obce rekonstruovat bývalý divadelní a taneční sál ve Všenorech uvádíme:

Koncem 19. století se ze Všenor stalo oblíbené letovisko, jehož letní byty vyhledávalo stále více návštěvníků, zejména movitějších Pražanů, tzv. lufťáků. Zejména pro ně bylo třeba zajistit i kulturní a společenské vyžití. Proto byl mezi lety 1886-88 při vile Nolč vystavěn honosný divadelní a taneční sál. Tento sál se stal na mnoho dalších let centrem společenského života Všenor. Koncertní sál byl vyzdoben v roce 1888 malbami tehdy oblíbeného malíře Adolfa Liebschera. Jak se můžeme dočíst v dobovém tisku (časopis Zlatá Praha, 1888, č. 32, str. 388), šlo o poměrně velké alegorie denních a ročních období. I když je v uvedeném článku výslovně zmíněno pět obrazů (Jaro, Léto, Podzim, Večer a Noc), lze předpokládat, že po dokončení výzdoby jich mělo být osm. Bohužel originály obrazů jsou dnes nezvěstné, neboť byly údajně ze sálu odstraněny před rokem 1931. Lze předpokládat, že podobně jako u dalších Liebscherových realizací tohoto druhu se jednalo o temperové nebo olejové malby na kartonové podložce či plátně.

Liebscherovo působení ve Všenorech je spojeno s osobou velkostatkáře a zemského poslance Jana Nolče, který po několik let v letních měsících hostil rodinu Adolfa Liebschera. Z těchto pobytů se dochovala řada drobnějších obrázků, zejména s přírodními motivy ze Všenorského okolí. S osobou Jana Nolče je spojena i druhá Liebscherova všenorská realizace, výzdoba kaple sv. Jana Křtitele, již dala vybudovat vdova po velkostatkáři jako rodinnou hrobku roku 1890. Kaple nechala obec před několika lety krásně opravit, včetně citlivého restaurování Liebscherových maleb.

Při naší zářijové návštěvě ve Všenorech jsme se mohli přesvědčit o rychlém postupu stavebních prací a seznámit se se záměry obce na jeho výzdobu v Liebschrovském duchu“ a přislíbili naši spoluúčast. Slavnostní otevření zrekonstruovaného sálu by mělo proběhnout do poloviny roku 2022.

Divadelní a taneční sál asi v 50. letech 20. století

Proměny sálu v průběhu roku 2021 - těšíme se na jeho dokončení