Novinky

Výjezdní setkání v Potštejně – 18. a 19. září 2021

První účastníci dorazili do Potštejna již v pátek navečer. V sobotu dopoledne jsme si vyšli na procházku po houbách. Po poledni dorazili další účastníci, takže jsme mohli přistoupit k vyhodnocení „Liebscherovského genu“. Letos se sešlo více příspěvků, některé z nich velice zajímavé. Odborná porota konstatovala, že v naších potomcích vyrůstají opravdové talenty, které je třeba dále motivovat. Bohužel na akci do Potštejna se mohlo dostavit jen pár z nich. Všichni věříme, že se v příštím roce sejdeme na „genu“ bez omezení.

 

 

Večer na valné hromadě jsme probrali zejména probíhající připravované akce, a to rekonstrukci tanečního sálu ve Všenorech, výlet do Mělníka a na Říp a připomenutí výročí 600 let do bitvy u Kutné Hory.

Nedělní vycházku jsme věnovali krásám Potštejna – prošli jsem Lipovou alejí na Vochtánku a kolem Hradního kopce zpět na Městečko.