Novinky

Emílie Liebscherová – 14. 3. 2021

Emilka byla zakládají členkou sdružení, a pokud jí to zdravotní stav umožňoval, zúčastňovala se často našich akcí, včetně výstupů na Říp. Měla úžasný kulturní rozhled a byla i tím správným tmeličem našeho spolku. Bude nám všem chybět.

Kdo jste ji znal, prosíme, vzpomínejte na ní v dobrém.

Emilka při oslavě svých devadesátin v únoru 2019.