Novinky

Výjezdní setkání v Potštejně – 18. a 21. září 2020

V Potštejně jsme se setkali v pátek navečer. Protože Petr Liebscher musel v sobotu odjet, začali jsme členskou schůzí spolku. V úvodu přednesl náš host PhDr. Petr Mašek (NM) zajímavou přednášku.

Pak jsme probrali zejména záležitosti, které jsme zatím nedořešili s ohledem na covidová omezení, např. adopci a opravu hrobky Karla Liebschera na Olšanských hřbitovech. Co se týče další činnosti, zvažovali jsme různé možnosti prezentace činnosti sdružení a děl malířské rodiny Liebscherů, např. formou připomenutí výročí 600 let od bitvy u Kutné Hory, kterou ztvárnil A. Liebscher na monumentálním obraze „Husité před Kutnou Horou v den svatých Tří králů L.P. 1422“ - dnes v Galerii Felixe Jeneweina ve Vlašském dvoře v Kutné hoře. Konkrétnější závěry jsme zatím nepřijali s ohledem na nastupující vlnu covidu-19.

V sobotu jsme se vypravili na výlet do Žamberka. Za krásného slunečného počasí jsme navštívili rozhlednu Rozárka, zámecký park, pivovar Kanec a zajímavé regionální muzeum, včetně židovského hřbitova. Navečer jsme se vláčkem vrátili do Potštejna a osvěžili se v místním pivovaru Clock.

členové sdružení u rozhledny Rozárka nad Žamberkem

Členové sdružení u rozhledny Rozárka

Protože i v neděli bylo krásně, vypravili jsme se dopoledne na prohlídku potštejnského hradu, kde jsme též ohledali ostění, které koncem 19. stol. vyzdobil A. Liebscher obrázkem Madony s Ježíškem; protože na zříceninách panují drsné podmínky, již jsou k vidění jen nepatrné stopy malby.

Hlavní událost celého setkání, a to 2. ročník výtvarné soutěže „O liebscherovský gen“ pro děti (ale i dospělé) členů a příznivců našeho sdružení proběhla v neděli odpoledne. S ohledem na současná omezení byla bohužel účast autorů mizivá, takže jsme ustoupili od „obhajoby“ jednotlivých počinů jejich autory a přehlídku vyhodnotili „komisionálně“. Dílka byla zajímavá a jen doufáme, že v příštích letech nastanou pro soutěž lepší podmínky.

Hodnocené 2. ročníku soutěže O liebscherovský gen

Po skončení vernisáže, část účastníku odjela, část se zdržela do pondělí, kdy jsme absolvovali výlet na poutní místo Homol nedávno prohlášeno za Národní kulturní památku. Po krásném barokním schodišti jsme vystoupali ke kostelíku Panny Marie Bolestné (z let 1692-96). Po prohlédnutí jeho interiéru jsme dále pokračovali přes Sudslav do Hájku a odtud přes Polom Modlivým dolem zpět do Potštejna.

Potní místo Homol

Celé výjezdní setkání v Potštejně, i když poněkud improvizované, se velmi zdařilo.