Novinky

Přednáška o chrámové výmalbě kostela sv. Ludmily - 21. července 2020

Přednáška s komentovanou prohlídkou byla věnována v naší vlasti zcela opomíjeným vídeňským výtvarným umělcům - Karlu Jobstovi /1835 - 1907/ a jeho synovci Johannu Jobstovi. Karl Jobst a jeho bratr Franz Jobst /1840 - 1890/ byli absolventy vídeňské výtvarné akademie. Ve Vídni založili umělecký závod dekorativní malby, který byl ve druhé polovině 19. století v c.k. Rakousku-Uhersku skutečným pojmem a spolehlivým realizátorem nástěnných maleb v nazarénském stylu v mnoha, především sakrálních neogotických stavbách v celé monarchii. V Praze se oba bratři podíleli na výmalbě neorománského chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně.

Karl Jobst byl tvůrcem téměř výhradně náboženských motivů a mimo jiné blízkým přítelem českého architekta a ušlechtilého mecenáše Josefa Hlávky. V Praze je jeho samostatným dílem výmalba presbytáře a boční kaple v kapitulní bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Na výmalbě vinohradské svatyně v letech 1894  - 1902 se s ním podílel jeho synovec  - syn tehdy již zesnulého bratra Franze - Johann Jobst.

Po přednášce následovala unikátní komplexní komentovaná prohlídka nádherných chrámových maleb s  popisem všech zobrazených postav a výjevů. Návštěvníci měli též možnost obdivovat dokonale promyšlenou ideovou koncepci výmalby, jejímž autorem byl první farář u sv. Ludmily Mons. Ferdinand Lehner /1837 - 1914/, historik umění a zakladatel památkové péče u nás.

Tato akce navázala na dvě přednášky, které měl Mgr. Soukup v loňském roce, jedna navazovala na zádušní mši, při které bylo vzpomenuto 100. výročí skonu Adolfa Liebschera, podle jehož návrhů bylo zhotoveno několik vitráží v oknech chrámu.