Realizované projekty

Dokončení rekonstrukce Petřínského bludiště včetně restaurování obrazu bratří Liebscherů - 2019

V srpnu jsme se ze sdělovacích prostředků dověděli, že byla dokončena rekonstrukce Petřínského bludiště, včetně zásadní restaurace obrazu bratří Liebscherů „Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648“. Tak se po několika letech usilovné a mnohdy svízelné práce podařilo Muzeu hlavního města Prahy, resp. restaurátorskému týmu pod vedením akad. malíře Petra Kadlece dokončit velké dílo k záchraně této mimořádné kulturní památky. Jak jsme se mohli přesvědčit, tato akce se opravdu zdařila, za což patří všem zúčastněným náš velký dík. Budeme rádi, pokud se nám ve spolupráci s MHMP podaří ještě zlepšit prezentaci obou hlavních tvůrců obrazu malířů Adolfa a Karla Liebscherových.