Realizované projekty

Vzpomínková akce v Potštejně k 100. výročí úmrtí Adolfa Liebschera - 2019

Hlavním bodem programu bylo odhalení pamětní desky a reliéfu Adolfa Liebschera na domku č.p. 159, kde malíř Adolf Liebscher dne 11. června1919 skonal. Setkání se zúčastnili členové a příznivci Sdružení Liebscher, včetně mnoha dětí, a několik pozvaných místních. Předseda sdružení pohovořil o životě a díle A. Libschera, zejména s ohledem na jeho potštejnské pobyty a tvorbu.

Pak byla vyhodnocena „soutěžní“ výstava obrazů, kreseb a keramiky s názvem „O liebscherovský gen“. Soutěže se zúčastnily zejména děti a vnoučata členů a příznivců sdružení, ale i někteří dospělí. Vystavené práce se vesměs líbily, autoři byli oceněni a slíbili jsme si, že příští rok budeme akci opakovat s tím, že ji rozšíříme i na jiné „umělecké“ aktivity.