Realizované projekty

Vzpomínková akce v Praze k 100 výročí úmrtí Adolfa Liebschera – zádušní mše v kostele sv. Ludmily - 2019

V úterý 11. června, v den stého výročí úmrtí významného malíře konce 19. století Adolfa Liebschera, byla za něj byla sloužena zádušní mše v kostele sv. Ludmily. Mši celebroval administrátor svatoludmilské farnosti Páter Jakub Karel Berka.

Vzpomínkové akce se zúčastnili potomci malíře, členové a příznivci Sdružení Liebscher, zástupci odborné veřejnosti a četní hosté. Za Městskou část Praha 2 přišli vzpomenout starostka Jana Černochová a místostarosta Jaroslav Šolc.

Po slavnostní mši pozdravila účastníky paní starostka a vyzdvihla význam malíře A. Liebschera pro Prahu 2, a to z hlediska kulturních a společenských kořenů, na které nyní naše společnost navazuje. Pak následovalo vystoupení předsedy Sdružení Liebscher Soběslava Hlinky, který se zmínil o rozsáhlé dokumentační činnosti tohoto spolku. Pak zazněla poutavá přednáška o rozsáhlém dílu Adolfa Liebschera v podání kulturního publicisty a obyvatele Prahy 2 Michaela Soukupa. Ten se závěrem ujal i komentované prohlídky kostelních vitráží.

Sluší se připomenout, že k 150. výročí malířova narození hostila v roce 2007 Novoměstská radnice výstavu s příznačným názvem Adolf Liebscher – Sláva a zapomnění.