Realizované projekty

Přednášky v kostele sv. Ludmily na Vinohradech - 2019

V neděli 31. března se konala kostele sv. Ludmily na Vinohradech komentovaná prohlídka s odborným výkladem historika Mgr. Michaela Soukupa. Ten se nejprve zmínil o relativně krátké historii vinohradské farnosti a připomněl osobnost monsignora Ferdinanda Josefa Lehnera, prvního faráře chrámu sv. Ludmily (v letech 1893-1914), který měl velkou zásluhu na krásné a umělecky hodnotné výzdobě kostela. Další část přednášky byla věnována 125leté historii kostela, kterou poznamenaly i válečné události i výstavba metra. V kostele byly pokřtěny nebo zde uzavřely sňatek zajímavé osobnosti. V poslední části setkání nás Mgr. Soukup seznámil s interiérem kostela.

Oltář chrámu sv. Ludmily na Vinohradech

 

Druhá přednáška Mgr. Michaela Soukupa se konala 11. června po zádušní mši za Adolfa Liebschera konané v den stého výročí jeho narození. Mgr. Soukup nejprve poutavě pohovořil o rozsáhlém díle Adolfa Liebschera se zvláštním zřetelem na Prahu 2 (celý text přednášky najdete v sekci „Novinky“). Pak se ujal i komentované prohlídky umělecké výzdoby se zaměřením na okenní vitráže s tím, že některé jsou připisovány Adolfu Liebscherovi. Ten totiž zvítězil v soutěži vypsané v roce 1897 na vytvoření pěti vitráží. Podle Liebscherových návrhů byla vytvořena čtyři okna. Některá z nich však byla zničena při spojeneckém bombardování Prahy v únoru 1945. Po válce byly některé vitráže opraveny, ostatní okna byla vytvořena nově, o čemž se nedochovaly přesné záznamy.

Třetí přednášku o historii a výzdobě kostela sv. Ludmily připravil Mgr. Soukup na 27. srpna. Prohlídka byla věnována zejména autorům předloh vitráží, donátorům a zhotovitelům vitráží. Několik starších vitráží navrhnul František Ženíšek a František Sequens. V 1897 byla vypsána soutěž na vytvoření chybějících okenních vitráží. 1. cenu v soutěži získal Adolf Liebscher. Do dnešní doby se zachovala dvě okna s postavami sv. Matěje a sv. Matouše, sv. Anežky Římské a sv. Emilie, které jsou jednoznačně Liebscherovým dílem. U některých dalších vitráží nelze jeho autorství jednoznačně doložit. Druhá cena byla udělena jeho mladšímu kolegovi Františku Urbanovi, podle jeho návrhů bylo též několik vitráží. Při této příležitosti jsme měli též možnost navštívit kostelní kůr.