Realizované projekty

Dokončení rekonstrukce kaple sv. Jana Křtitele ve Všenorech - 2018

S přáteli ze Všenor jsme se seznámili již v průběhu naší výstavy Adolf Liebscher – Sláva a zapomnění v Praze. Již tehdy jsme s nimi začali hovořit o potřebě zachránit kapli sv. Jana Nepomuckého na zalesněném návrší nad Všenory, která byla vyzdobena nástěnnými malbami od Adolfa Liebschera. Kaple byla před léty poničena vandaly a z toho důvodu uzavřena. Z iniciativy Kulturní komise Obecního úřadu a za podpory našeho sdružení se v roce 2013 začalo s opravami kaple. V roce 2017 obec získala dotaci od Ministerstva zemědělství na restaurování maleb, které provedli MgA. Jakub Hamsík a MgA. Jáchym Krejča, vitráže opravil Pavel Lebeda.

Malířská výzdoba kaple od Adolfa Liebschera je následující. Boky lodi jsou po stranách oken ozdobeny sepiovými, modře vykrývanými nástěnnými malbami. Od vchodu vlevo je obraz sv. Martina, druhý znázorňuje Panu Marii s dětmi, Ježíškem a sv. Janem Křtitelem. Naproti jako první je obraz Křtu Páně, druhý znázorňuje anděla a dvě ženy u prázdného Kristova hrobu. Na meziokenních pilířích apsidy jsou barevné malby představující sv. Františku Římskou, sv. Vincence, sv. Jana Křtitele a sv. Barboru. V křížení klenby lodi je namalován svorník s obrazem poprsí Spasitele s beránkem. Impozantnost maleb zdůrazňuje též krásně restaurovaná dekorativní malířská výzdoba a rozzářená vitrážová okna.

 

Slavnostní otevření kaple proběhlo 15. září 2018, při kterém starosta obce Ing. Zdeněk Seidler poděkoval všem, kteří se podíleli na restaurování kaple, mimo jiných Mgr. Janu Magetovi, restaurátorům, pracovnicím Kulturní komisi, zejména paní Mgr. Sahánkové, i Sdružení Liebscher.

Rekonstrukci a slavnostnímu otevření kaple sv. Jana Křtitele se věnoval Všenorský zpravodaj č. 3/2018