Realizované projekty

Probíhající restaurace obrazu Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648 v Petřínském zrcadlovém bludišti - 2018

Když jsme v roce 2013 na pozvání Muzea hlavního města Prahy navštívili Zrcadlové bludiště na Petříně, měli jsme velké obavy jak ze stavu pavilónu, tak zde instalovaného obrazu malířů Adolfa Karla Liebscherových Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648. Jen z hrubého pohledu jsme zjistili, že plátno obrazu je na mnoha místech protržené a barva z něj opadává. Měli jsme velkou radost z toho, že MHMP přistoupilo k celkové opravě pavilónu a restaurování obrazu. V dalších letech jsme s napětím sledovali, jak se záměr muzea vydaří.

V roce 2018 jsme navštívili přednášku restaurátora Petra Kadlece o restaurování obrazu a žasli jsme, jakou změnou k lepšímu stavba i vlastní obraz prochází. Muzeum též informovalo veřejnost, která měla po celou dobu rekonstrukce přístup do pavilonu, o postupu a problémech spojených s restaurací. Celému týmu restaurátorů jsme vyjádřili náš obdiv.