Novinky

Valná hromada spolku – 11. prosince 2019

Na závěr roku jsme se jako tradičně sešli na valné hromadě SL v hostinci u Kacíře.

Zhodnotili jsme naši letošní činnost, která byla zaměřena především na důstojné připomenutí 100. výročí úmrtí Adolfa Liebschera. Tím se stala zádušní mše v kostele sv. Ludmily na Vinohradech, kterou za velkého zájmu kulturní veřejnosti sloužil páter Jakub Karel Berka. Při pátrání po vitrážích vytvořených podle návrhů Adolfa Liebschera pro tento chrám jsme se též seznámili s kulturním publicistou Mgr. Michaelem Soukupem, který nás pozval na tři odborné přednášky týkající se kostela sv. Ludmily. Ta, která se konala po zádušní mši, se a nazývala „Osobnost malíře generace Národního divadla Adolfa Liebschera a jeho tvorba na území dnešní městské části Praha 2“. Také potštejnské setkání našeho spolku bylo věnováno zmíněnému kulatému výročí a bylo spojeno s úspěšnou soutěží zejména pro naši mladou generaci „O liebscherovský gen“.

Dále jsme projednali náměty pro naši činnost v příštím roce. Zvažujeme adopci hrobu Karla Liebschera, který nutně potřebuje opravu. Chceme dále pokračovat v dokumentaci díla umělců rodiny Liebscherů (máme vytipovány dva mimopražské objekty s výzdobou interiérů od Ad. Liebschera). Doufejme, že se nám podaří zapojit i naše děti, ať již to bude malování v plenéru nebo další ročník soutěže „O liebscherovský gen“. Pokud jde o prezentaci naší činnosti, je založena na našem webu, kde se objevují jak novinky (včetně plánu připravovaných aktivit). V sekci „Dokumenty“ jsou postupně zveřejňovány rešerše dobového periodického tisku související s liebscherovskou tvorbou. Neměl by chybět ani tradiční výlet na Říp tentokrát doplněný návštěvou zámku v Roudnici nad Labem.