Novinky

Výjezdní setkání v Kadani – 28 a 29. září

V sobotu jsme absolvovali výlet po stopách Augustina Liebschera, což je náš patrně historicky nejstarší doložený příbuzný. Navštívili jsme kostel Narození Panny Marie v°Radonicích, kde působil na začátku 18. století jako děkan. Za krásného podzimního počasí jsme se pěšky vydali do Vintířova, kde jsme nahlédli do kostela sv. Markéty a kolem rozpadajícího se zámku jsme vystoupali na Vintířovský vrch. Jeho vrchol zdobí kostel Panny Marie Pomocné, který nechal postavit děkan A. Liebscher, který je zde patrně pochován. V kostele je i jeho obraz.

 

Odpoledne jsme vystoupili na ochoz kadaňské radniční věže a v kapli věže jsme se poklonili  vystaveným ostatkům sv. Václava.