Novinky

Vzpomínková akce ke stému výročí skonu Adolfa Liebschera v Potštejně – 22. června

Vzpomínkového setkání v Potštejně se zúčastnili členové a příznivci Sdružení Liebscher, včetně řady potomků Adolfa Liebschera, a to i z nejmladší generace a někteří pozvaní hosté.

Setkání bylo zahájeno ve 14 hodin slavnostním odhalením reliéfu a pamětní desky na domě č. p. 159 v Koutech, kde malíř Adolf Liebscher s rodinou od roku 1905 pravidelně trávil chvíle letního odpočinku a kde 11. června 1919, tedy před sto lety, zemřel. O životě a díle A. Liebschera a o potštejnských pobytech a jeho o tvorbě v Potštejně promluvil předseda Sdružení Liebscher Soběslav Hlinka. Krásnou pěveckou ukázku účastníkům připravila Sváťa Kotyzová.

Druhým vrcholem programu bylo vyhodnocení (nultého ročníku) soutěže o „Liebscherovský gen“, které se konalo na Městečku. Proběhlo v podvečerních hodinách u Hlinků na zápraží, kde byly vystaveny všechny výtvarné práce (malby, kresby, keramika) 11 dětí a vnoučat členů a příznivců našeho sdružení. „Čestný dvůr“ pro dospělé obeslali 3 účastníci. Všichni zúčastnění (nebo jejich zástupci) měli možnost svá díla představit přísné odborné porotě, kterou vedl Jarda Pojsl, a byli též odměněni sladkou cenou.

Pro letošek jsme upustili od hodnocení podle vyhlášených kategorií - krajinomalba, figurální malba a "volný styl" – to snad až při příští soutěži. Do té by měli být zaslány už jen práce, které budou vytvořeny v posledním roce. Také jsme konstatovali, že pro příští rok zvážíme rozšíření soutěže o hudební/pěveckou a taneční/pohybovou složku.

Podle názoru účastníků se akce zdařila a mohla by založit novou tradici. Zdá se, že myšlenka pořádání soutěže o „Liebscherovský gen“ je životaschopná a že ani příště nebude nouze o nové výtvarné počiny, popř. hudební či divadelní představení.