Novinky

Bohoslužba v den 100. výročí skonu Adolfa Liebschera v kostele sv. Ludmily a následná komentovaná prohlídka chrámu

V úterý 11. června 2019 bude od 16:30 hodin sloužena v kostele sv. Ludmily na Vinohradech administrátorem svatoludmilské farnosti P. Jakubem Karlem Berkou O. Praem. mše svatá za zemřelého malíře Adolfa Liebschera. Po jejím skončení v cca 17:15 hodin bude v kostele následovat přednáška Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty a lektora dramaturgie Volksoper Wien, na téma: Osobnost malíře generace Národního divadla Adolfa Liebschera a jeho tvorba na území dnešní městské části Praha 2 - okenní vitráže u sv. Ludmily, nástropní malby hlavního sálu Národního domu na Vinohradech a výzdoba kaple sv. Kříže v Zemské porodnici v Apolinářské ulici. Mgr. Soukup také pozve přítomné na komentovanou prohlídku kostela, jeho bohaté výmalby a mobiliáře, tentokrát se zaměřením na skvostné okenní vitráže (zajímavosti o jejich tvůrcích, donátorech a zobrazených postavách). Na závěr zástupce Sdružení Liebscher seznámí přítomné s jeho aktivitami.