Novinky

Přednáška v kostele sv. Ludmily na Vinohradech - neděle 31. března

V neděli 31. března od 18 hodin se konala kostele sv. Ludmily na Vinohradech komentovaná prohlídka chrámu s odborným výkladem historika Mgr. Michaela Soukupa. Na tuto akci nás pozval páter Jakub Berka, kterého jsme požádali o informace o návrzích Adolfa Liebschra na vitráže v oknech kostela.

Magistr Soukup se nejprve zmínil o relativně krátké historii vinohradské farnosti a připomněl osobnost monsignora Ferdinanda Josefa Lehnera, prvního faráře chrámu sv. Ludmily (v letech 1893-1914), který měl velkou zásluhu na krásné a umělecky hodnotné výzdobě kostela. Další část přednášky byla věnována 125leté historii kostela, kterou poznamenaly i válečné události i výstavba metra. V kostele byly pokřtěny nebo zde uzavřely sňatek zajímavé osobnosti. V poslední části setkání nás Mgr. Soukup detailně seznámil s interiérem kostela.

Škoda jen, že k vitrážím, které nás zajímaly nejvíc, jsme se dostali až v době, kdy bylo venku šero a již nezářily. Ale přednášejícím jsme byli ubezpečeni, že se jim bude příště věnovat detailně, a to i s tím, že některé jsou připisovány Adolfu Liebscherovi. Ten totiž zvítězil v soutěži vypsané v roce 1896 na vytvoření pěti vitráží (2. byl malíř František Urban) a podle jeho návrhů byla vytvořena čtyři okna. Některá z nich však byla zničena při spojeneckém bombardování Prahy v únoru 1945. Po válce byly některé vitráže opraveny, ostatní okna byla vytvořena nově, o čemž se nedochovaly přesné záznamy. Možná se příště dovíme více.

Na závěr nám páter Berka přislíbil, že 11. června, v den 100. výročí úmrtí malíře Adolfa Liebschera, bude za něj sloužit mši svatou.