Novinky

13. ročník Výletu na Říp - v sobotu 30. března 2019.

Všechny naše příznivce si dovolujeme pozvat na tradiční Výlet na Říp.

Všechny proudy účastníků se na Řípu sejdou mezi 12 a 13 hodinou. Program bude standardní (občerstvení, neformální výměna informací, skupinové foto atd.).

Od 15 h jsou objednána místa v pivovaru ve Ctiněvsi.

Pro železniční sekci putující z Prahy připojuji informaci o dopravním spojení:

Odjezd do Roudnice nad Labem rychlíkem R 690 (do Děčína)

- z Hlavního nádraží  v 8:51 h (NE Z MASARYČKY!!!), z Holešovic  v 8:59 h, z Podbaby  v 9:04 h.

Příjezd do Roudnice v 9:51; pak pěší přesun na Říp (občerstvovací stanice ve Štípárně)

Zpáteční cestu ze vlakem Ctiněvsi lze absolvovat takto:

- v 16:58 h do Vraňan - tam přestup  na osobák do Prahy - Podbaba 18:07;  Holešovice 18:11;  Masaryčka 18:23

- v 18:50 h do Straškova - tam přestup na osobák do Roudnice (odj.: 19:14) - tam přestup na rychlík 20:12 h do Prahy - Podbaba 20:55;  Holešovice 20:59;  Hlavní nádraží 21:10.

Těšíme se na setkání s Vámi.