Novinky

Valná hromada spolku – 6. prosince 2018

Počátkem prosince jsme se v hojném počtu sešli na valné hromadě (opět v hostinci u Kacíře), abychom zhodnotili naše letošní aktivity a probrali, do čeho se pustíme v příštím roce, kdy nás čeká významné výročí, totiž 100. výročí úmrtí Adolfa Liebschera. Kromě akcí k této příležitosti budeme určitě pokračovat v dokumentaci díla umělců z okruhu rodiny Liebscherů. V Praze to budou vitráže v kostele sv. Ludmily na Vinohradech. Z mimopražských cílů by to mohla být kaple v Lochovicích, Klingerova vila v Novém Městě pod Smrkem, některé z regionálních muzeí, kde objevíme Liebscherovské obrazy, popř. další zajímavé cíle. Také bychom chtěli podchytit děti na navázat na úspěšný plenér z minulého roku.

Jak je patrné z fotografie, jednání bylo dělné, ale i rozverné.