Novinky

Výstava „Pravda vítězí(vá)“– vernisáž 23. října 2018

Jednou z významných akcí uspořádaných k stému výročí vzniku Československa je výstava „Pravda vítězí(vá)“ ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, jejíž kurátorkou je členka našeho spolku Markéta Dlábková. Tato výstava s podtitulem „Obrazy nejen z českých dějin“ dokumentuje politický vývoj v Evropě a zvláště v českých zemích v období 1618 až 1918. Činí tak zejména prostřednictvím dobových tisků od seriózních velkorozměrových zobrazení korunovací až po drobné „štvavé“ pamflety. Výstava je rozčleněna do pěti částí, a to Reprezentace, Konfrontace, Frustrace, Legrace a Katarze. Nás potěšilo, že Markéta myslala i na dílo Adolfa Liebschera, neboť v rámci části Frustrace byl vystaven jak obraz Patria Dolorosa z Národního muzea, tak knižní vydání celých Liebscherových Českých elegií, které na výstavu zapůjčil náš spolek. K výstavě byl vydán i reprezentativní katalog.

Dne 23. 10. jsme se zúčastnili vernisáže, při které jsme měli možnost prohlédnout si výstavu jenom zběžně. Proto jsme na výstavu zavítali ještě jednou (14. 11.), kdy měla Markéta komentovanou prohlídku a mohla nás podrobněji obeznámit jak s koncepcí výstavy, tak s mnohými vystavenými exponáty a souvislostmi mezi nimi.