Novinky

Všenory - Kaple sv. Jana Křtitele s výzdobou od Adolfa Liebschera - 15. září 2018

Protože náš spolek již delší dobu spolupracuje s Kulturní komisí Obecního úřadu ve Všenorech, pozvala nás na slavnostní znovuotevření Kaple sv. Jana Křtitele ve Všenorech.

Kaple byla vystavěna v letech 1889 až 1890 v novorenezančním slohu na zalesněném návrší západně od Všenor a sloužila jako hrobka rodiny Nolčů. Interiér kaple v roce 1890 vyzdobil malbami tehdy oblíbený malíř Adolf Liebscher, který po několik let pobýval u Nolčů na letním bytě. Kaple byla benediktována 20. 11. 1890.

V období po 2. světové válce byla kaple postupně devastována, zejména její interiér. V roce 1995 se jí konečně dostalo památkové ochrany a byla vyhlášena za kulturní památku. Po roce 2000 koupila kapli obec a začala snaha o její záchranu. První opravy přišli na přelomu roků 2013 a 2014. V roce 2017 obec konečně získala dotaci od Ministerstva zemědělství na restaurování maleb, které provedli MgA. Jakub Hamsík a MgA. Jáchym Krejča. Vitráže pak opravil Pavel Lebeda.

Slavnostní otevření kaple proběhlo 15. září 2018 za příjemného počasí pozdního léta a značného zájmu veřejnosti. V rámci programu nechyběla zajímavá hudební produkce a proslov starosty Ing. Zdeňka Seidlera. Ten shrnul okolnosti restaurování interiéru kaple a poděkoval všem, kteří se na něm podíleli, zejména Mgr. Janu Magetovi, restaurátorům a kulturní komisi. Za Sdružení Liebscher pak Slávek Hlinka seznámil přítomné s působením Adolfa Liebschera ve Všenorech a s aktivitami sdružení při dokumentaci díla rodiny Liebscherů. K mání byly též pohlednice kaple a reprodukcí obrazů A. Liebschera s pamětním razítkem od Jana Mageta.

Pak nastala dlouho očekávaná chvíle, kdy si mohli všichni prohlédnout interiér kaple, který je impozantní. Nás zajímala zejména restaurovaná malířská výzdoba A. Liebschera. Boky lodi jsou po stranách oken ozdobeny sepiovými, modře vykrývanými nástěnnými malbami. Od vchodu první je obraz sv. Martina, druhý znázorňuje Panu Marii s dětmi, Ježíškem a sv. Janem Křtitelem. Naproti jako první je obraz Křtu Páně, druhý znázorňuje anděla a dvě ženy u prázdného Kristova hrobu. Na meziokenních pilířích apsidy jsou barevné malby představující sv. Františku Římskou, sv. Vincence, sv. Jana Křtitele a sv. Barboru. V křížení klenby lodi je namalován svorník s obrazem poprsí Spasitele s beránkem. Impozantnost maleb zdůrazňuje též krásně restaurovaná dekorativní malířská výzdoba a rozzářená vitrážová okna.

 

Více informací najdete na adrese: https://www.vsenory.cz/obec-174/vsenorsky-zpravodaj/.

Nám nezbývá než všenorským i restaurátorů vyseknou poklonu za zvelebení této kulturní památky. A členům našeho spolku a všem příznivcům díla rodiny Liebscherů popřát, abychom se dočkali více takových zdařilých realizací.