Realizované projekty

100 let fresek ve Zlonicích - 2011

V červenci 2011 jsme si připomněli výročí 100 let od dokončení výmalby děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích. Novobarokní výzdobu této monumentální barokní dominanty Zlonic realizoval v letech 1909-1911 dle svých návrhů Adolf Liebscher ve spolupráci s Juliem Fischerem a synem Adolfem. Při této příležitosti jsme v prostoru chrámu instalovali výstavu připomínající život a dílo Adolfa Liebschera a dokumentující průběh prací na výmalbě. Výstava byla ke shlédnutí od července do listopadu.