Novinky

Za obrazy bratří Liebscherů do Jilemnice - 1. června 2018

V Jilemnici jsme navštívili Krkonošské muzeum v místním zámku. Přijetí od ředitele PhDr. Jana Luštince a jeho kolegů bylo velice milé. Mohli jsme zdokumentovat tři kresby z fondů muzea od Karla Liebschera vážící se ke zdejšímu regionu. Prohlédli jsme si celé muzeum, zejména nás zaujala výstava obrazů Fr. Kavána a okouzlil Metelkův mechanický betlém. Navíc jsme získali mnoho zajímavých informací a typů na prohlídku jak ve městě, tak v okolí. Také jsme navštívili místní hřbitov, kde jsme vyhledali hrobku rodiny Haklových (místní podnikatel), která je uvnitř vyzdobena malbami mimo jiné od Adolfa Liebschera, a pořídili fotodokumentaci. I když se o hrobku patrně nikdo nestará, obrazy jsou celkem zachovalé; bohužel podrobnější informace o malbách se nám nepodařilo získat.

V dalších dnech jsme navštívili blízkou Horní Branou, kde je hrobka rodiny Harrachů a pěkný renezanční zámek. Ochotná paní průvodkyně se nám věnovala i dlouho po otvírací době a ukázala nám i pamětní síň Jana Ámose Komenského. Též jsme navštívili Janské Lázně, abychom navštívili kostel sv. Jana Křtitele s oltářním obrazem od Adolfa Liebschera. Bohužel jsme tam dorazili až po mši, těsně před zavřením. Nicméně pan farář, který již kostel zamykal, nám umožnil pořídit alespoň dokumentační foto; obraz se zdá v dobré kondici.

výzdoba hrobky rodiny Haklovy