Novinky

Přednáška o restaurování obrazu na Petříně - 29. května 2018

Navštívili jsme přednášku o restaurování známého obrazu „Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648“, který se nachází v Petřínském bludišti. Toto diorama vytvořili bratři Karel a Adolf Liebscherové (ve spolupráci s Vojtěchem Bartoňkem a scénografem ND Karlem Štapferem) na zakázku Klubu českých turistů pro jejich pavilon na Jubilejní Zemské výstavě 1891. Po skončení výstavy byl pavilon přenesen na Petřín a v jeho výstavních místnostech bylo později zřízeno zrcadlové bludiště.

Obraz a dřevěný pavilon, ve kterém byl umístěn tak, aby vytvářel iluzi pohledu na bitevní vřavu a panoráma Prahy divadelním kukátkem, prošly během více než 125 let různými více či méně zdařilými restaurátorskými a stavebními zásahy.

Nynější vlastník Muzeum hlavního města Prahy v posledních letech přistoupil k zásadním úpravám, jejichž cílem je uvedení objektu pavilonu i vlastního dioramatu do původního stavu. Seznámili jsme se s akad. mal. P. Kadlecem, který obraz restauruje, a s jeho kolegy z muzea a navázali s nimi kontakt za účelem vzájemných konzultací.

Více informací o přednáškách získáte na adrese: http://www.muzeumprahy.cz/konzervovana-minulost-prednasky-o-restaurovani/