Novinky

Výlet na Říp – 14. dubna 2018

Rok se s rokem sešel, a tak jsme v sobotu 14. dubna opět vystoupili na horu Říp, abychom zkontrolovali stav medu a strdí v Čechách.

Letošní 12. ročník výletu na Říp byl zpestřen návštěvou Augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem, kterou dojednal Petr Liebscher. Po 10 hodině se před vchodem do chrámu Narození Panny Marie shromáždila velká skupina zájemců o prohlídku areálu kláštera, čítající několik desítek členů a příznivců Sdružení Liebscher. Klášterem, který byl založen v roce 1333 a i dnes po mnoha peripetiích funguje, nás zasvěceně provedl pan Horák. Obdivovali jsme jak krásnou gotickou architekturu, tak hodnotnou vnitřní výzdobu, např. renezanční křížovou cestu.

Protože se mnozí účastníci na Říp vypravili pěšky, zatímco jiní použili k přesunu do Rovného pod Řípem auta, scházeli jsme se na vrcholu postupně mezi 12 a 14 hodinou. Program byl tradiční: projednání spolkových záležitostí a všeobecná rozprava, podpis prezenční listiny (letos obsahuje rekordních 75 podpisů), občerstvení, atd. Při tak velké účasti byl trochu problém pořídit hromadné foto, ale i to se nakonec podařilo.

Bylo krásné teplé jarní počasí s dalekou viditelností, a tak jsme se při sestupu s Řípu kochali pěknými výhledy snad na půlku Čech; viděli jsme i chrám sv. Víta v Praze. Celková nálada nám připomněla známý obraz Adolfa Liebschra „Výlet na Říp“, který je uložen Galerii hlavního města Prahy.

Po sestupu se mnozí účastníci výletu občerstvili v minipivovaru ve Ctiněvsi, odkud se vydali vlakem či autem ke svým domovům v různých částech Čech.