Realizované projekty

Odhalení pamětní desky a reliéfu Adolfa Liebschera – 2018

V neděli 11. března v den 161. výročí narození Adolfa Liebschera jsme odhalili pamětní desku a reliéfu Adolfa Liebschera na domě č.p. 921 v ulici V Kolkovně, na Starém Městě v Praze. Tento dům v letech 1904-5 postavil pro manžele Adolfa a Luisu Liebscherovi stavitel F. Hodek z Vyšehradu. Adolf Liebscher s rodinou zde žil a tvořil ve svém atelieru od roku 1905 až do své smrti v roce 1919. Také novobarokní fasádu vyzdobil A. Liebscher freskami s motivy z národní historie, Pannou Marií s Ježíškem a ornamentálními malbami. Generální oprava fasády, včetně restaurování maleb, proběhla v roce 2004. Protože jsme od průvodců občas slyšeli, že autorem maleb na fasádě je  Alfons Mucha nebo jiní malíři, rozhodli jsme se na dům umístit reliéf Adolfa Liebschera a pamětní desku připomínající jeho pobyt.

Reliéf byl zhotoven jako kopie dobové práce (patrně z roku 1913), kterou podle návrhu choceňského rodáka akademického sochaře a medailéra Josefa Augustina Stino Paukerta ulila slévačská firma Bratři Bartákové Praha. Pamětní deska je novodobá, obojí je zdařilou imitací bronzu.