Novinky

161. výročí narození Adolfa Liebschera - neděle 11. března

Za krásného jarního počasí jsme se jako tradičně sešli u hrobu Adolfa Liebschera na Vyšehradě. Poklonili jsme se jeho památce a po té jsme se vydali na procházku Prahou. První zastávka byla pod Vyšehradem u kubistického domu č.p. 98, který v letech 1913-14 vystavěl podle návrhu Josefa Chocholy stavitel František Hodek. Tento stavitel vystavěl jen o několik let dříve dům V Kolkovně (viz dále). Po procházce kolem dalších kubistických staveb jsme se občerstvili Na Výtoni.

Pak jsme se přemístili na Senovážné náměstí, kde jsme si prohlédli a zdokumentovali výzdobu fasády nárožního domu č.p. 872. Rondokubistická fasáda z roku 1921 je na úrovni 3. podlaží vyzdobena alegorickými malbami provedenými Adolfem Liebschrem ml. podle návrhu jeho otce.

Poslední zastávka byla v ulici V Kolkovně u domu č.p. 921, který v letech 1904-5 postavil pro manžele Adolfa a Luisu Liebscherovi stavitel F. Hodek. A. Liebscher zde žil a tvořil ve svém atelieru až do své smrti v roce 1919. Také novobarokní fasádu vyzdobil AL freskami s motivy z národní historie, Pannou Marií s Ježíškem a ornamentálními malbami. Generální oprava fasády, včetně restaurování maleb, proběhla v roce 2004. Protože se od kolemjdoucích průvodců občas dovídáme, že jde o malby od Muchy či jiných malířů, rozhodli jsme se na dům instalovat reliéf Adolfa Liebschera a pamětní desku připomínající jeho pobyt. A právě slavnostní odhalení této desky v den narození AL se stalo vyvrcholením této akce.

Večer se pak uskutečnila valná hromada spolku v „Kafárně na kus řeči“ na Vinohradech.