Realizované projekty

Restaurování obrazu sv. Václava v Potštejně - 2017

Adolf Liebscher si oblíbil východočeský Potštejn a pravidelně tam zajížděl s rodinou na letní byt od roku 1892 až do své smrti na jaře 1919. V Potštejně vytvořil řadu obrazů a na fasádu jednoho z domků, kde pobýval, také namaloval obraz sv. Václava žehnajícího Potštejnu (roku 1902). Protože se obraz již nacházel ve špatném stavu, oslovili jsme vlastníka domku a po projednání s ním a s památkáři v Rychnově nad Kněžnou jsme zadali restaurování zmíněného obrazu. S podporou našeho spolku a Okrašlovacího spolku v Potštejně práce provedli v letních měsících 2017 k naší velké spokojenosti restaurátoři Tomáš Kopřiva s Otakarem Kaločem ml. Patří jim velké poděkování za vstřícný přístup.