Realizované projekty

Výstava „Rudolfinum – příběh soutěže“ - 2014

V Galerii České spořitelny v Rytířské ulici byly 2.4. do 29.6. vystaveny vítězné návrhy podané do soutěže na výzdobu Rudolfina. Soutěž byla vyhlášena v roce 1890, ale někteří významní čeští malíři ji bojkotovali, s ohledem na její "proněmecké" podmínky. Soutěže se zúčastnil Adolf Liebscher, jehož návrhy byly ohodnoceny 3. cenou. I když byla soutěž vyhodnocena, žádný z návrhů nebyl po bouřlivých diskusích realizován.

Oceňujeme, že Česká spořitelna vystavila návrhy na výzdobu Rudolfina, které ve své době vyvolali velmi kontroverzní reakce veřejnosti. Výstavu jsme navštívili a konečně jsme mohli porovnat návrhy autorů (E. Veith, J. Schmidt a A. Liebscher), které v soutěži obsadily první tři místa.