Realizované projekty

Diorama

Diorama "Boj studentů se Švédy na Karlově mostě v roce 1648" je umístěno v chátrajícím Petřínském bludišti. Nový vlastník objektu Muzeum hlavního města Prahy připravuje rekonstrukci budovy a restaurování rozměrného dioramatu, jehož autory jsou bratři Adolf a Karel Liebscherové, s nimiž spolupracovali malíř Vojtěch Bartoněk a dekoratér Karel Štapfer.

Protože jsme se chtěli seznámit se stavem tohoto poměrně známého díla, navštívili jsme dne 6. března v doprovodu Mgr. Karla Kučery a jeho kolegyně z Muzea hl. m. Prahy bludiště. Přesvědčili jsme se o tom, že stav obrazu je velmi neuspokojivý a že je nejvyšší čas zahájit jeho záchranu. Z naší strany jsme nabídli spolupráci při restaurování (poskytnutí dokumentace), popř. na prezentaci malířů Karla a Adolfa Liebscherových v konečné fázi rekonstrukce bludiště.