Realizované projekty

Česká zákoutí v kresbě Karla Liebschera II - 2012

V Muzeu a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici se od 13. 3. do 29. 4. 2012 uskutečnila druhá část výstavy Česká zákoutí v kresbě Karla Liebschera, zaměřená tentokrát na oblast západních a jihozápadních Čech. 

Na výstavu jsme z našich sbírek zapůjčili celkem 9 kreseb Karla Liebschera. Členové sdružení se v hojném počtu zúčastnili vernisáže, na které mimo jiné Petr Liebscher přednesl úryvek z pamětí Berty Havlíčkové-Liebscherové.