Realizované projekty

Průzkum děl Adolfa Liebschera ve Všenorech - 2011

Adolf Liebscher zajížděl do Všenor v 80. letech 19. století, kde pobýval s rodinou na letním bytě u Nolčových, kteří vlastnili místní zámeček. Při svých pobytech vyzdobil kapli sv. Jana Křtitele (hrobka Nolčových) a taneční sál. Také ve Všenorech a okolí namaloval řadu krajinek.

Seznámili jsme se členy Kulturní komise Obecního úřadu ve Všenorech, kteří nás pozvali k návštěvě kaple sv. Jana Křtitele s výzdobou od Adolfa Liebschra. Při návštěvě, která se uskutečnila 10. 9., jsme pořídili fotodokumentaci výzdoby kaple a nabídli spolupráci při případném restaurování maleb. Do připravované monografie o Všenorech zpracovala Markéta Dlábková stať o A. Liebscherovi. Dále chceme prozkoumat taneční sál, který Adolf Liebscher vyzdobil plátny s alegoriemi ročních a denních dob. Jednali jsme i možnosti uspořádat ve Všenorech výstavku obrazů Adolfa a Karla Liebscherových se zaměřením na Všenory a blízké okolí (patrně v delším horizontu).