Realizované projekty

Česká zákoutí v kresbě Karla Liebschera I - 2011

V Galerii České spořitelny v Rytířská ulici v Praze jsme navštívili výstavu 60 kreseb Karla Liebschera z různých míst ze středních a jihozápadních Čech uspořádanou s fondů České spořitelny, která se konala od 4.7. do 30.9. Seznámili jsme se s kurátorkou výstavy PhDr. Duňou Panenkovou, od níž jsme se dověděli, že Česká spořitelna má ve svých fondech (zejména na pobočkách) cca 165 kreseb Karla Liebschera. Pro rok 2012 se připravuje pokračování výstavy v Muzeu v Mariánské Týnici, k níž jsme byli přizváni.