Realizované projekty

Návštěva výstavy František Bohumír Zvěřina - 2009

Místo konání: Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 5.2. – 19.4.

Zúčastnili jsme se vernisáže výstavy obrazů a kreseb F. B. Zvěřiny (1835 -1908), kterou připravila naše členka Markéta Dlábková se svým kolegou Ondřejem Chrobákem. Oba se též podíleli na vydané monografii F. B. Zvěřiny. Výstava byla uspořádána ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Městem Hrotovice.

F. B. Zvěřina byl hrotovický rodák a v tomto městečku na jihovýchodě Českomoravské vysočiny je i památník tohoto malíře, v němž je uchována část jeho pozůstalosti. Byl zejména velmi zručný kreslíř, který na svých častých cestách po Balkánu a východní Evropě vytvořil množství často bizardních kreseb zachycujících místní krajinu a její obyvatele. Těmito kresbami a často i literárními příspěvky zásoboval řadu jak českých, tak evropských časopisů od 50. let až do konce 19. století. Autorům výstavy se podařilo shromáždit reprezentativní vzorek jeho tvorby, která je jinak rozeseta po různých galeriích, muzeích a soukromých sbírkách.