Zdeňka Čechová – Liebscherová

ZLČ - Z atelieru akad. malířky  Zdenky Liebscherové-Čechové, Český svět r. XXIII 5. 5. 1927 č. 32 s. 2