Plánované projekty

V souvislosti s restaurováním obrazu bratří Liebscherů „Boj studentů se Švédy na Karlově mostě v roce 1648“ a s rekonstrukcí budovy Petřínského bludiště míníme spolupracovat s Muzeem hl. města Prahy na aktualizaci prezentace tvorby díla bratří Liebscherů v Petřínském bludišti (PDF).

Budeme pokračovat v dokumentaci díla malířů rodiny Liebscherů, zejména maleb a kreseb uložených ve veřejných sbírkách (galerie a muzea) nebo na různých objektech (obytné domy, kostely, kaple aj.).

Budeme iniciovat a podle našich možností se i podílet na restaurování výzdoby budov, kterou navrhli či realizovali bratři Liebscherové (např. kaple sv. Jana Křtitele ve Všenorech).

V dlouhodobém horizontu chceme iniciovat uspořádání souborné výstavy tvorby bratří Liebscherů některou z významných galerií v České republice.