Plánované projekty

Národní galerie připravuje v souvislosti se stým výročím vzniku Československa výstavu s názvem „Pravda vítězí(vá)“. Kurátorkou výstavy, která proběhne v období od 27. října 2018 do 3. března 2019 ve Veletržním paláci v Praze, bude členka našeho spolku Mgr. Markéta Dlábková, Ph.D. Počítáme s tím, že pro výstavu zapůjčíme některé předměty z našeho sbírkového fondu.

Výstava „Mír a válka“ s podtitulem „Karel a Adolf Liebscherové – pohlednice, reprodukce obrazů a lístky z války“ již proběhla v klášteře Chotěšov (2015) a na zámku v Potštejně (2016). Protože je výstava zaměřena jak obecně na prezentaci klasických pohlednic, tak na reprodukce obrazů bratří Liebscherů na pohlednicích a na jejich použití v polní poště za Velké války, lze ji vystavit znovu i jinde. Uvítáme, pokud o zapůjčení výstavy projeví zájem i další zájemce.

V souvislosti s restaurováním obrazu bratří Liebscherů „Boj studentů se Švédy na Karlově mostě v roce 1648“ a s rekonstrukcí budovy Petřínského bludiště míníme spolupracovat s Muzeem hl. města Prahy na aktualizaci prezentace tvorby díla bratří Liebscherů v Petřínském bludišti (PDF).

Budeme pokračovat v dokumentaci díla malířů rodiny Liebscherů, zejména maleb a kreseb uložených ve veřejných sbírkách (galerie a muzea) nebo na různých objektech (obytné domy, kostely, kaple aj.).

Budeme iniciovat a podle našich možností se i podílet na restaurování výzdoby budov, kterou navrhli či realizovali bratři Liebscherové (např. kaple sv. Jana Křtitele ve Všenorech).

V dlouhodobém horizontu chceme iniciovat uspořádání souborné výstavy tvorby bratří Liebscherů některou z významných galerií v České republice.