Novinky

 

V úterý 27. srpna 2019 se uskuteční komentovaná prohlídka okenních vitráží v kostele sv. Ludmily na Vinohradech s odborným výkladem Mgr. Michaela Soukupa. Prohlídka se uskuteční cca od 17:15 hodin.

Vzpomínkového setkání v Potštejně se zúčastnili členové a příznivci Sdružení Liebscher, včetně řady potomků Adolfa Liebschera, a to i z nejmladší generace a někteří pozvaní hosté. Setkání bylo zahájeno ve 14 hodin slavnostním odhalením reliéfu a pamětní desky na domě č. p. 159 v Koutech, kde malíř Adolf Liebscher s rodinou od roku 1905 pravidelně trávil chvíle letního odpočinku a kde 11. června 1919, tedy před sto lety, zemřel. O životě a díle A. Liebschera a o potštejnských pobytech a jeho o tvorbě v Potštejně promluvil předseda Sdružení Liebscher Soběslav Hlinka. Krásnou pěveckou ukázku účastníkům připravila Sváťa Kotyzová.

Druhým vrcholem programu bylo vyhodnocení (nultého ročníku) soutěže o „Liebscherovský gen“, které se konalo na Městečku. Proběhlo v podvečerních hodinách u Hlinků na zápraží, kde byly vystaveny všechny výtvarné práce (malby, kresby, keramika) 11 dětí a vnoučat členů a příznivců našeho sdružení. „Čestný dvůr“ pro dospělé obeslali 3 účastníci. Všichni zúčastnění (nebo jejich zástupci) měli možnost svá díla představit přísné odborné porotě, kterou vedl Jarda Pojsl, a byli též odměněni sladkou cenou.

 

 

 

V úterý 11. června, v den stého výročí úmrtí významného malíře konce 19. století Adolfa Liebschera, byla za něj byla sloužena zádušní mše v kostele sv. Ludmily. Mši celebroval administrátor svatoludmilské farnosti Páter Jakub Karel Berka.

Vzpomínkové akce se zúčastnili potomci malíře, členové a příznivci Sdružení Liebscher, zástupci odborné veřejnosti a četní hosté. Za Prahu 2 přišli vzpomenout starostka Jana Černochová a místostarosta Jaroslav Šolc.

Po mši pozdravila starostka přítomné a následovalo vystoupení předsedy Sdružení Liebscher Soběslava Hlinky. Pak zazněla poutavá přednáška o rozsáhlém dílu Adolfa Liebschera v podání kulturního publicisty a obyvatele Prahy 2 Michaela Soukupa. Ten se závěrem ujal i komentované prohlídky kostelních vitráží.

Sluší se připomenout, že k 150. výročí malířova narození hostila v roce 2007 Novoměstská radnice výstavu s příznačným názvem – Sláva a zapomnění.

Informace z webového portálu Prahy 2:  http://www.praha2.cz/Zadusni-mse-za-Adolfa-Liebschera-v-kostele-sv-Ludmily.html

Přednáška Mgr. Michaela Soukupa pronesená v úterý 11. června 2019 v kostele sv. Ludmily v Praze 2 - viz dále.

 

V neděli 31. března od 18 hodin se konala kostele sv. Ludmily na Vinohradech komentovaná prohlídka chrámu s odborným výkladem historika Mgr. Michaela Soukupa.

Magistr Soukup se nejprve zmínil o relativně krátké historii vinohradské farnosti a připomněl osobnost monsignora Ferdinanda Josefa Lehnera, prvního faráře chrámu sv. Ludmily (v letech 1893-1914), který měl velkou zásluhu na krásné a umělecky hodnotné výzdobě kostela..... Přednášející nám slíbil, že příště se zaměří na vitráže s tím, že některé jsou připisovány Adolfu Liebscherovi.

Na závěr nám páter Berka přislíbil, že 11. června, v den 100. výročí úmrtí malíře Adolfa Liebschera, bude za něj sloužit mši svatou.

 

V sobotu 30. března uspořádal náš spolek Sdružení Liebscher již 13. ročník výletu na Říp inspirovaný známým obrazem Adolfa Liebschera.

 

Všechny naše příznivce si dovolujeme pozvat na tradiční Výlet na Říp.

Všechny proudy účastníků se na Řípu sejdou mezi 12 a 13 hodinou. Program bude standardní (občerstvení, neformální výměna informací, skupinové foto atd.).

Od 15 h jsou objednána místa v pivovaru ve Ctiněvsi.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

V rámci pořadu Toulavá kamera odvysílala ČT1 dne 3. 3. reportáž věnovanou zajímavostem obce Všenory. V rámci této reportáže byla zmíněna i restaurovaná kaple sv. Jana Křtitele s nástěnnými malbami od Adolfa Liebschera.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/

 

V neděli 10. března se uskuteční setkání k 162. výročí narození Adolfa Liebschera s tímto programem:

- ve 14 hodin - sraz u hrobu Adolfa Liebschera na Vyšehradě (po té bude následovat přesun na Náměstí Míru),

- cca od 15:30 h - prohlídka kostela sv. Ludmily s vitrážemi podle návrhů mimo jiné od A. Liebschera (+ dalších 3 umělců),

- od 17 hodin - valná hromada Sdružení  Liebscher v restauraci Na Pasece, Rumunská ul. 32.

 V sobotu 30. března se uskuteční tradiční výlet na Říp.

 

 

Počátkem prosince jsme se v hojném počtu sešli na valné hromadě (opět v hostinci u Kacíře), abychom zhodnotili naše letošní aktivity a probrali, do čeho se pustíme v příštím roce, kdy nás čeká významné výročí, totiž 100. výročí úmrtí Adolfa Liebschera. Kromě akcí k této příležitosti budeme určitě pokračovat v dokumentaci díla umělců z okruhu rodiny Liebscherů. V Praze to budou vitráže v kostele sv. Ludmily na Vinohradech. Z mimopražských cílů by to mola být kaple v Lochovicích, Klingerova vila v Novém Městě pod Smrkem, některé z regionálních muzeí, kde objevíme Liebscherovské obrazy, popř. další zajímavé cíle. Také bychom chtěli podchytit děti na navázat na úspěšný plenér z minulého roku.

 

Jednou z významných akcí uspořádaných k stému výročí vzniku Československa je výstava „Pravda vítězí(vá)“ ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, jejíž kurátorkou je členka našeho spolku Markéta Dlábková. Tato výstava s podtitulem „Obrazy nejen z českých dějin“ dokumentuje politický vývoj v Evropě a zvláště v českých zemích v období 1618 až 1918.

Česká spořitelna pokračuje dále v prezentaci svých sbírek v Galerii v Rytířské ulici. Tentokrát se opět vrátila k drobnějším pracím zaměřeným na kresby krajinek z různých koutů Čech. Nás potěšilo, že z valné části šlo o práce Karla Liebschera, převážně o předlohové kresby k ilustracím do různých dobových naučných knih (zejména Ottových Čech) a obrázkových časopisů. K výstavě byl vydán jako vždy útlý katalog (skládačku), v němž je reprodukována většina vystavených prací.

 

V rámci pátečního salónu na zámku měl Petr Kalač přednášku na téma „Česká šlechta a okultismus“.

V sobotu jsme zajeli vlakem do Žamberka a odtud za krásného počasí pěšky přes Dlouhoňovice a Kozinec do Českých Libchav, kde jsme propátrali tvrziště na Skalce.

Na večerní hromadě jsme projednali naše aktivity od počátku roku, zejména jsme zhodnotili fungování nového webu spolku, a upřesnili si kalendář našich akcí do konce roku.

S Potštejnem jsme se rozloučili nedělní vycházkou na nově upravené vyhlídkové místo na Letné, odkud je městečko opravdu jako na dlani.

 

Kaple sv. Jana Křtitele byla vystavěna v letech 1889 až 1890 v novorenezančním slohu na zalesněném návrší západně od Všenor a sloužila jako hrobka rodiny Nolčů. Interiér kaple v roce 1890 vyzdobil malbami tehdy oblíbený malíř Adolf Liebscher, který po několik let pobýval u Nolčů na letním bytě. Kaple byla benediktována 20. 11. 1890.

V období po 2. světové válce byla kaple postupně devastována, zejména její interiér. V roce 1995 se jí konečně dostalo památkové ochrany a byla vyhlášena za kulturní památku. Po roce 2000 koupila kapli obec a začala snaha o její záchranu. První opravy přišli na přelomu roků 2013 a 2014. V roce 2017 obec konečně získala dotaci od Ministerstva zemědělství na restaurování maleb, které provedli MgA. Jakub Hamsík a MgA. Jáchym Krejča. Vitráže pak opravil Pavel Lebeda.

Slavnostní znovuotevření kaple proběhlo 15. září 2018.

V Jilemnici jsme navštívili Krkonošské muzeum v místním zámku. Zdokumentovali jsme tři kresby z fondů muzea od Karla Liebschera vážící se ke zdejšímu regionu.

Také jsme navštívili místní hřbitov, kde jsme vyhledali hrobku rodiny Haklových (místní podnikatel), která je uvnitř vyzdobena malbami mimo jiné od Adolfa Liebschera, a pořídili fotodokumentaci.

V dalších dnech jsme navštívili blízkou Horní Branou a Janské Lázně.

Zámek v Jilemnici - Krkonošské muzeum

Navštívili jsme přednášku o restaurování známého obrazu „Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648“, který se nachází v Petřínském bludišti. Toto diorama vytvořili bratři Karel a Adolf Liebscherové (ve spolupráci s Vojtěchem Bartoňkem a scénografem ND Karlem Štapferem).

Nynější vlastník Muzeum hlavního města Prahy v posledních letech přistoupil k zásadním úpravám, jejichž cílem je uvedení objektu pavilonu i vlastního dioramatu do původního stavu.

Rok se s rokem sešel, a tak jsme v sobotu 14. dubna opět vystoupili na horu Říp, abychom zkontrolovali stav medu a strdí v Čechách. Letošní 12. ročník výletu na Říp byl zpestřen návštěvou Augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem.

Na vrcholu Řípu jsme se scházeli postupně mezi 12 a 14 hodinou. Program byl tradiční: projednání spolkových záležitostí a všeobecná rozprava, podpis prezenční listiny (letos obsahuje rekordních 75 podpisů), občerstvení, hromadné foto.

Bylo krásné teplé jarní počasí, a tak celková nálada nám připomněla známý obraz Adolfa Liebschra „Výlet na Říp“, který je uložen Galerii hlavního města Prahy.

 

Pořad Toulavá kamera na programu ČT 1 přinesl v rámci reportáže o Kolíně ukázky výzdoby kolínské radnice. Starosta Kolína Vít Rakušan mimo jiné představil malby na fasádě, které jsou od malíře Adolfa Liebschera.

Najdete na této adrese: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/218562221500012/ - od min 9:46

 

Pozvánka

 

Jarní plenér se nebude konat pro pracovní zaneprázdnění lektora Petra Liebschera. Mohl by se uskutečnit na podzim v rámci výjezdu do Potštejna nebo při jiné vhodné příležitosti.

Výlet na Mělník za rodinou Liebscherů a Kozderů - průzkum provedla Milena Hlinková, kterou Mělníkem a okolím provedla Zorka Třetinová (viz foto rodinné hrobky na Chloumku).

Výlet do Jilemnice (muzeum, hrobka Haklů aj.) se uskuteční 2. a 3. června - máme kladnou reakci ředitele muzea Dr. Luštince jako průvodce po muzeu, popř. i městě.

Návštěva Všenor – podle dohody s Mgr. Sahánkovou; podle jejího sdělení by má začít restaurování maleb v kapli sv. Kříže. 

Za krásného jarního počasí jsme se jako tradičně sešli u hrobu Adolfa Liebschera na Vyšehradě. Poklonili jsme se jeho památce a po té jsme se vydali na procházku Prahou.

Poslední zastávka byla v ulici V Kolkovně u domu č.p. 921, který v letech 1904-5 postavil pro manžele Adolfa a Luisu Liebscherovi stavitel F. Hodek. A. Liebscher zde žil a tvořil ve svém atelieru až do své smrti v roce 1919. Také novobarokní fasádu vyzdobil AL freskami s motivy z národní historie, Pannou Marií s Ježíškem a ornamentálními malbami.

Tradiční předvánoční valná hromada spolku se konala v hostinci U Kacíře. Projednali jsme činnost spolku v roce 2017, zejména texty připravené pro nový web spolku, připravované projekty a náměty na činnost v roce 2018.

V tradičním dušičkovém čase jsme se zúčastnili další komentované prohlídky Olšanských hřbitovů s PhDr. Milenou Seckou – organizováno Americkým klubem dam. Při té příležitosti jsme ošetřili liebscherovské hroby.

Ve dnech 27. až 29. 10. se uskutečnil letošní výjezd do Potštejna. Protože bylo špatné počasí, zvolili jsme místem konání valné hromady bowlingovou hernu ve Filipínu v Jablonném. Děti, střední ročníky i ti starší si opravdu užili koulení bowlingu. Při něm se i leccos projednalo ze spolkové činnosti. Ve větrné neděli 29. 10. jsme si prohlédli zrestaurovaný obraz sv. Václava žehnajícího Potštejnu.

Liebscherovi nás pozvali do Františkánského kláštera v Kadani, kde jsme s nimi oslavili deset let jejich manželského života. V sobotu bylo Kadaňské vinobraní, které jsme si zpestřili výletem k rozhledně a prohlídkou města.

Po projednání s vlastníkem domku č. p. 121 v Potštejně a památkáři v Rychnově nad Kněžnou jsme iniciovali restaurování obrazu na fasádě zmíněného domku. Práce zdárně provedli restaurátoři Tomáš Kopřiva s Otakarem Kaločem ml. Na úhradě nákladů se kromě našeho spolku podílel i Okrašlovací spolek v Potštejně.

V Oblastní galerii v Liberci se uskutečnila od března do června výstava malíře Františka Tkadlíka, na níž se podílela členka našeho sdružení Markéta Dlábková. Dne 12. 5. jsme se zúčastnili její zajímavé komentované prohlídky a seznámili se s dílem tohoto osobitého malíře.

Také jsme navštívili depozitář galerie, kde jsme zdokumentovali několik kreseb Karla Liebschera; ve stálé expozici je jeho krásná olejomalba Pohled na hrad Trosky.

3. května uplynulo 130 let od narození prof. Dr. Ing. arch. Adolfa Liebschera ml. (1887 – 1965). Významného urbanistu jsme si připomněli tím, co měl rád - malováním ve volné přírodě. Adolf Liebscher junior byl též praktickým architektem. Hotel Harasov, který, jak všichni doufáme, právě začíná vstávat z popela, je jeho první dokončenou stavbou z roku 1913. Velkou zálibou Adolfa mladšího byla akvarelová krajinomalba. Spojili jsme oba jeho zájmy dohromady a malovali jsme jeho stavbu (hotel Harasov) s nádhernou okolní krajinou Kokořínska. Akce byla určena pro rodiny s dětmi všech věkových kategorií. Děti i dospělí nahlédli pod vedením Petra Liebschera do tajů akvarelu a krajinomalby.

Návštěva Oblastní galerie ve Zlíně V depozitáři galerie jsme zdokumentovali jediný, avšak velmi zajímavý olej A. Liebschera (33 x 42,5 cm) s názvem „Valašská jizba“. Mohlo by jít i o skicu k zásadnímu dílu „Valašská svatba“, o němž zatím není známo, kde se nachází; traduje se, že snad v některé americké sbírce.

Část účastníků již 11. výletu na Říp se vydala vlakem z Prahy do Roudnice n. L. a odtud (se zastávkou v občerstvení Štípárna) do Rovného a pak na Říp. Na vrcholu jsme se setkali s ostatními účastníky, kteří přijeli auty nebo z jiných oblastí (zejména Severočeská sekce). Program byl tradiční: výměna názorů na činnost spolku, občerstvení, hromadné foto. Po sestupu nás ve Ctiněvsi čekalo příjemné občerstvení v místním minipivovaru a pak jen cesta vláčkem zpět do Prahy. Na prezenční listinu se podepsalo kolem 55 členů a příznivců našeho spolku.

Účastníci vzpomínkové akce se sešli ve 14 h u hrobu A. Liebschera na Vyšehradě, aby uctili jeho památku. Pak sestoupili do Podskalí, kde si v Trojické ulici prohlédli výzdobu na fasádě domu podle návrhů A. Liebschera. Následovala prohlídku kaple sv. Kříže v Zemské porodnici v Apolinářské ulici, která je vyzdobena obrazy A. Liebschera (průvodcem byls MUDr. Michal Zikán, Ph.D.). Zde byla pořízena fotodokumentace výzdoby (nedávno zrestaurováno) i skupinové foto. Ve večerních hodinách se uskutečnila valná hromada spolku v hostinci U Kacíře.

 

V sobotu 2. dubna probehne již devátý tradicní výstup na Ríp, na který
srdecne zveme všechny príznivce malírské rodiny Liebscheru, 19. století a peší turistiky.

Výlet na Říp duben 2016