Novinky

 

Rok se s rokem sešel a je třeba opět vystoupit nahoru na horu Říp a zkontrolovat stav medu a strdí v Čechách. Tentokrát bude výlet zpestřen návštěvou Augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem. Sraz pro zájemce o prohlídku kláštera je v 10 hodin před vchodem do chrámu Narození Panny Marie. Kdo nepůjde do kláštera, vypraví se přímo na Říp, pešky, koňmo, na kole, vzducholodí atd.

Sraz všech zúčastněných bude na vrcholu Řípu kolem 13. hodiny. Program tradiční: projednání spolkových záležitostí a všeobecná rozprava, občerstvení, hromadné foto. Po sestupu mohou zájemci navštívit minipivovar ve Ctiněvsi.

S pozdravem Vzhůru na Říp! Vaše Sdružení Liebscher

 

Jarní plenér - víkend 5. a 6. května, popř. jiný termín - termín a místo podle návrhu Petra Liebschera

Výlet na Mělník, za rodinou Liebscherů a Kozderů – možná víkend 19-20. května (bude upřesněno)

Výlet do Jilemnice (muzeum, hrobka Haklů, Jánské lázně ?) - 2. a 3. června - máme kladnou reakci ředitele muzea Dr. Luštince jako průvodce po muzeu, popř. i městě.

Návštěva Všenor – podle dohody s Mgr. Sahánkovou; podle jejího sdělení by má začít restaurování maleb v kapli sv. Kříže. 

Za krásného jarního počasí jsme se jako tradičně sešli u hrobu Adolfa Liebschera na Vyšehradě. Poklonili jsme se jeho památce a po té jsme se vydali na procházku Prahou.

Poslední zastávka byla v ulici V Kolkovně u domu č.p. 921, který v letech 1904-5 postavil pro manžele Adolfa a Luisu Liebscherovi stavitel F. Hodek. A. Liebscher zde žil a tvořil ve svém atelieru až do své smrti v roce 1919. Také novobarokní fasádu vyzdobil AL freskami s motivy z národní historie, Pannou Marií s Ježíškem a ornamentálními malbami.

Tradiční předvánoční valná hromada spolku se konala v hostinci U Kacíře. Projednali jsme činnost spolku v roce 2017, zejména texty připravené pro nový web spolku, připravované projekty a náměty na činnost v roce 2018.

V tradičním dušičkovém čase jsme se zúčastnili další komentované prohlídky Olšanských hřbitovů s PhDr. Milenou Seckou – organizováno Americkým klubem dam. Při té příležitosti jsme ošetřili liebscherovské hroby.

Ve dnech 27. až 29. 10. se uskutečnil letošní výjezd do Potštejna. Protože bylo špatné počasí, zvolili jsme místem konání valné hromady bowlingovou hernu ve Filipínu v Jablonném. Děti, střední ročníky i ti starší si opravdu užili koulení bowlingu. Při něm se i leccos projednalo ze spolkové činnosti. Ve větrné neděli 29. 10. jsme si prohlédli zrestaurovaný obraz sv. Václava žehnajícího Potštejnu.

Liebscherovi nás pozvali do Františkánského kláštera v Kadani, kde jsme s nimi oslavili deset let jejich manželského života. V sobotu bylo Kadaňské vinobraní, které jsme si zpestřili výletem k rozhledně a prohlídkou města.

Po projednání s vlastníkem domku č. p. 121 v Potštejně a památkáři v Rychnově nad Kněžnou jsme iniciovali restaurování obrazu na fasádě zmíněného domku. Práce zdárně provedli restaurátoři Tomáš Kopřiva s Otakarem Kaločem ml. Na úhradě nákladů se kromě našeho spolku podílel i Okrašlovací spolek v Potštejně.

V Oblastní galerii v Liberci se uskutečnila od března do června výstava malíře Františka Tkadlíka, na níž se podílela členka našeho sdružení Markéta Dlábková. Dne 12. 5. jsme se zúčastnili její zajímavé komentované prohlídky a seznámili se s dílem tohoto osobitého malíře.

Také jsme navštívili depozitář galerie, kde jsme zdokumentovali několik kreseb Karla Liebschera; ve stálé expozici je jeho krásná olejomalba Pohled na hrad Trosky.

3. května uplynulo 130 let od narození prof. Dr. Ing. arch. Adolfa Liebschera ml. (1887 – 1965). Významného urbanistu jsme si připomněli tím, co měl rád - malováním ve volné přírodě. Adolf Liebscher junior byl též praktickým architektem. Hotel Harasov, který, jak všichni doufáme, právě začíná vstávat z popela, je jeho první dokončenou stavbou z roku 1913. Velkou zálibou Adolfa mladšího byla akvarelová krajinomalba. Spojili jsme oba jeho zájmy dohromady a malovali jsme jeho stavbu (hotel Harasov) s nádhernou okolní krajinou Kokořínska. Akce byla určena pro rodiny s dětmi všech věkových kategorií. Děti i dospělí nahlédli pod vedením Petra Liebschera do tajů akvarelu a krajinomalby.

Návštěva Oblastní galerie ve Zlíně V depozitáři galerie jsme zdokumentovali jediný, avšak velmi zajímavý olej A. Liebschera (33 x 42,5 cm) s názvem „Valašská jizba“. Mohlo by jít i o skicu k zásadnímu dílu „Valašská svatba“, o němž zatím není známo, kde se nachází; traduje se, že snad v některé americké sbírce.

Část účastníků již 11. výletu na Říp se vydala vlakem z Prahy do Roudnice n. L. a odtud (se zastávkou v občerstvení Štípárna) do Rovného a pak na Říp. Na vrcholu jsme se setkali s ostatními účastníky, kteří přijeli auty nebo z jiných oblastí (zejména Severočeská sekce). Program byl tradiční: výměna názorů na činnost spolku, občerstvení, hromadné foto. Po sestupu nás ve Ctiněvsi čekalo příjemné občerstvení v místním minipivovaru a pak jen cesta vláčkem zpět do Prahy. Na prezenční listinu se podepsalo kolem 55 členů a příznivců našeho spolku.

Účastníci vzpomínkové akce se sešli ve 14 h u hrobu A. Liebschera na Vyšehradě, aby uctili jeho památku. Pak sestoupili do Podskalí, kde si v Trojické ulici prohlédli výzdobu na fasádě domu podle návrhů A. Liebschera. Následovala prohlídku kaple sv. Kříže v Zemské porodnici v Apolinářské ulici, která je vyzdobena obrazy A. Liebschera (průvodcem byls MUDr. Michal Zikán, Ph.D.). Zde byla pořízena fotodokumentace výzdoby (nedávno zrestaurováno) i skupinové foto. Ve večerních hodinách se uskutečnila valná hromada spolku v hostinci U Kacíře.

 

V sobotu 2. dubna probehne již devátý tradicní výstup na Ríp, na který
srdecne zveme všechny príznivce malírské rodiny Liebscheru, 19. století a peší turistiky.

Výlet na Říp duben 2016