Novinky

 

V Jilemnici jsme navštívili Krkonošské muzeum v místním zámku. Zdokumentovali jsme tři kresby z fondů muzea od Karla Liebschera vážící se ke zdejšímu regionu.

Také jsme navštívili místní hřbitov, kde jsme vyhledali hrobku rodiny Haklových (místní podnikatel), která je uvnitř vyzdobena malbami mimo jiné od Adolfa Liebschera, a pořídili fotodokumentaci.

V dalších dnech jsme navštívili blízkou Horní Branou a Janské Lázně.

Zámek v Jilemnici - Krkonošské muzeum

Navštívili jsme přednášku o restaurování známého obrazu „Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648“, který se nachází v Petřínském bludišti. Toto diorama vytvořili bratři Karel a Adolf Liebscherové (ve spolupráci s Vojtěchem Bartoňkem a scénografem ND Karlem Štapferem).

Nynější vlastník Muzeum hlavního města Prahy v posledních letech přistoupil k zásadním úpravám, jejichž cílem je uvedení objektu pavilonu i vlastního dioramatu do původního stavu.

Rok se s rokem sešel, a tak jsme v sobotu 14. dubna opět vystoupili na horu Říp, abychom zkontrolovali stav medu a strdí v Čechách. Letošní 12. ročník výletu na Říp byl zpestřen návštěvou Augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem.

Na vrcholu Řípu jsme se scházeli postupně mezi 12 a 14 hodinou. Program byl tradiční: projednání spolkových záležitostí a všeobecná rozprava, podpis prezenční listiny (letos obsahuje rekordních 75 podpisů), občerstvení, hromadné foto.

Bylo krásné teplé jarní počasí, a tak celková nálada nám připomněla známý obraz Adolfa Liebschra „Výlet na Říp“, který je uložen Galerii hlavního města Prahy.

 

Pořad Toulavá kamera na programu ČT 1 přinesl v rámci reportáže o Kolíně ukázky výzdoby kolínské radnice. Starosta Kolína Vít Rakušan mimo jiné představil malby na fasádě, které jsou od malíře Adolfa Liebschera.

Najdete na této adrese: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/218562221500012/ - od min 9:46

 

Pozvánka

 

Jarní plenér se nebude konat pro pracovní zaneprázdnění lektora Petra Liebschera. Mohl by se uskutečnit na podzim v rámci výjezdu do Potštejna nebo při jiné vhodné příležitosti.

Výlet na Mělník za rodinou Liebscherů a Kozderů - průzkum provedla Milena Hlinková, kterou Mělníkem a okolím provedla Zorka Třetinová (viz foto rodinné hrobky na Chloumku).

Výlet do Jilemnice (muzeum, hrobka Haklů aj.) se uskuteční 2. a 3. června - máme kladnou reakci ředitele muzea Dr. Luštince jako průvodce po muzeu, popř. i městě.

Návštěva Všenor – podle dohody s Mgr. Sahánkovou; podle jejího sdělení by má začít restaurování maleb v kapli sv. Kříže. 

Za krásného jarního počasí jsme se jako tradičně sešli u hrobu Adolfa Liebschera na Vyšehradě. Poklonili jsme se jeho památce a po té jsme se vydali na procházku Prahou.

Poslední zastávka byla v ulici V Kolkovně u domu č.p. 921, který v letech 1904-5 postavil pro manžele Adolfa a Luisu Liebscherovi stavitel F. Hodek. A. Liebscher zde žil a tvořil ve svém atelieru až do své smrti v roce 1919. Také novobarokní fasádu vyzdobil AL freskami s motivy z národní historie, Pannou Marií s Ježíškem a ornamentálními malbami.

Tradiční předvánoční valná hromada spolku se konala v hostinci U Kacíře. Projednali jsme činnost spolku v roce 2017, zejména texty připravené pro nový web spolku, připravované projekty a náměty na činnost v roce 2018.

V tradičním dušičkovém čase jsme se zúčastnili další komentované prohlídky Olšanských hřbitovů s PhDr. Milenou Seckou – organizováno Americkým klubem dam. Při té příležitosti jsme ošetřili liebscherovské hroby.

Ve dnech 27. až 29. 10. se uskutečnil letošní výjezd do Potštejna. Protože bylo špatné počasí, zvolili jsme místem konání valné hromady bowlingovou hernu ve Filipínu v Jablonném. Děti, střední ročníky i ti starší si opravdu užili koulení bowlingu. Při něm se i leccos projednalo ze spolkové činnosti. Ve větrné neděli 29. 10. jsme si prohlédli zrestaurovaný obraz sv. Václava žehnajícího Potštejnu.

Liebscherovi nás pozvali do Františkánského kláštera v Kadani, kde jsme s nimi oslavili deset let jejich manželského života. V sobotu bylo Kadaňské vinobraní, které jsme si zpestřili výletem k rozhledně a prohlídkou města.

Po projednání s vlastníkem domku č. p. 121 v Potštejně a památkáři v Rychnově nad Kněžnou jsme iniciovali restaurování obrazu na fasádě zmíněného domku. Práce zdárně provedli restaurátoři Tomáš Kopřiva s Otakarem Kaločem ml. Na úhradě nákladů se kromě našeho spolku podílel i Okrašlovací spolek v Potštejně.

V Oblastní galerii v Liberci se uskutečnila od března do června výstava malíře Františka Tkadlíka, na níž se podílela členka našeho sdružení Markéta Dlábková. Dne 12. 5. jsme se zúčastnili její zajímavé komentované prohlídky a seznámili se s dílem tohoto osobitého malíře.

Také jsme navštívili depozitář galerie, kde jsme zdokumentovali několik kreseb Karla Liebschera; ve stálé expozici je jeho krásná olejomalba Pohled na hrad Trosky.

3. května uplynulo 130 let od narození prof. Dr. Ing. arch. Adolfa Liebschera ml. (1887 – 1965). Významného urbanistu jsme si připomněli tím, co měl rád - malováním ve volné přírodě. Adolf Liebscher junior byl též praktickým architektem. Hotel Harasov, který, jak všichni doufáme, právě začíná vstávat z popela, je jeho první dokončenou stavbou z roku 1913. Velkou zálibou Adolfa mladšího byla akvarelová krajinomalba. Spojili jsme oba jeho zájmy dohromady a malovali jsme jeho stavbu (hotel Harasov) s nádhernou okolní krajinou Kokořínska. Akce byla určena pro rodiny s dětmi všech věkových kategorií. Děti i dospělí nahlédli pod vedením Petra Liebschera do tajů akvarelu a krajinomalby.

Návštěva Oblastní galerie ve Zlíně V depozitáři galerie jsme zdokumentovali jediný, avšak velmi zajímavý olej A. Liebschera (33 x 42,5 cm) s názvem „Valašská jizba“. Mohlo by jít i o skicu k zásadnímu dílu „Valašská svatba“, o němž zatím není známo, kde se nachází; traduje se, že snad v některé americké sbírce.

Část účastníků již 11. výletu na Říp se vydala vlakem z Prahy do Roudnice n. L. a odtud (se zastávkou v občerstvení Štípárna) do Rovného a pak na Říp. Na vrcholu jsme se setkali s ostatními účastníky, kteří přijeli auty nebo z jiných oblastí (zejména Severočeská sekce). Program byl tradiční: výměna názorů na činnost spolku, občerstvení, hromadné foto. Po sestupu nás ve Ctiněvsi čekalo příjemné občerstvení v místním minipivovaru a pak jen cesta vláčkem zpět do Prahy. Na prezenční listinu se podepsalo kolem 55 členů a příznivců našeho spolku.

Účastníci vzpomínkové akce se sešli ve 14 h u hrobu A. Liebschera na Vyšehradě, aby uctili jeho památku. Pak sestoupili do Podskalí, kde si v Trojické ulici prohlédli výzdobu na fasádě domu podle návrhů A. Liebschera. Následovala prohlídku kaple sv. Kříže v Zemské porodnici v Apolinářské ulici, která je vyzdobena obrazy A. Liebschera (průvodcem byls MUDr. Michal Zikán, Ph.D.). Zde byla pořízena fotodokumentace výzdoby (nedávno zrestaurováno) i skupinové foto. Ve večerních hodinách se uskutečnila valná hromada spolku v hostinci U Kacíře.

 

V sobotu 2. dubna probehne již devátý tradicní výstup na Ríp, na který
srdecne zveme všechny príznivce malírské rodiny Liebscheru, 19. století a peší turistiky.

Výlet na Říp duben 2016